Nieuws

Nieuws

Honderden miljoenen uit Groeifonds naar onderwijs – PO/VO
Voor het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting komt € 483,7 miljoen beschikbaar, waarvan € 359,5 miljoen voorwaardelijk. Het geld komt uit het Nationaal Groeifonds. De impuls is bedoeld voor kwaliteitsverbetering en kostenbesparing bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. De gedachte is dat betere schoolgebouwen positief bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Uit het Nationaal Groeifonds ...
Vrijwillig verlengen loondoorbetaling post-covid patiënten is mogelijk
Schoolorganisaties zijn door de Algemene Onderwijsbond opgeroepen om over te gaan tot het vrijwillig verlengen van de loondoorbetaling in het derde ziektejaar van post-covid patiënten. De reden voor deze oproep is onder andere gelegen in het behouden van zoveel mogelijk personeel voor de onderwijssector. Een vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling ...
Geen compensatie transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid én conflict
Het UWV compenseert de transitievergoeding onder specifieke voorwaarden. In een zaak kreeg een werkgever geen compensatie, omdat er naast arbeidsongeschiktheid sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding. Het dienstverband van een bepaalde werknemer was na 2 jaar ziekte beëindigd met een vaststellingsovereenkomst. Maar er speelde meer dan ziekte alleen. Uit deze ...
Gegevenslevering PNIL vereenvoudigd
Mede door de inspanningen van branchevereniging BRAVO is de gegevenslevering PNIL vereenvoudigd. Bovendien is de aanleveringstermijn verschoven naar 1 juli. Op 25 maart heeft DUO een brief verstuurd met daarin alle details meer uitleg over de gegevens die aangeleverd moeten worden en hoe dat gedaan moet worden. Als u geen ...
Succesvolle re-integratie, hoe doe je dat?
Als een medewerker langdurig ziek is geweest, is het vaak lastig de draad weer op te pakken en terug te keren naar de werkvloer. Wat kun je als werkgever doen om je medewerker succesvol te laten re-integreren? Naast kennis van de juridische verplichtingen vergt dit een mensgerichte en ondersteunende houding ...
Stimuleringsbijdrage ‘Lekker naar buiten!’ – PO
Scholen kunnen tot en met 15 april via MijnGezondeSchool subsidie aanvragen voor voedseleducatie en andere gezondheidsthema’s. Scholen kunnen deze subsidie gebruiken om bijvoorbeeld met leerlingen te moestuinieren of te koken. Het is ook mogelijk om een deskundige of gastdocent in de klas uit te nodigen, zoals een diëtist, een lifestyle-coach of een ...

Wil je altijd op de hoogte blijven?

Scroll naar boven