Nieuws

Nieuws

Subsidie voor schoolleiders van buiten het onderwijs
Tot en met 15 oktober 2022 kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de opleiding en begeleiding van schoolleiders van buiten het onderwijs. U kunt deze tegemoetkoming aanvragen bij DUS-I. Het doel van de regeling is besturen in het primair onderwijs te ...
Subsidie School en Omgeving
Het Programma School en Omgeving is gelanceerd. Coalities van scholen, gemeenten en lokale organisaties kunnen subsidie aanvragen voor de start of doorontwikkeling van een verrijkt aanbod om de kansen voor kinderen te vergroten. Dit kan tot en met 30 september 2022. In het programma ontwikkelen scholen, gemeenten, kinderopvangorganisaties, sport- en cultuuraanbieders en ...
Schoolbesturen claimen 600 miljoen van OCW – PO
Financieel adviseur Ronald Bloemers van VOS/ABB sloeg vorig jaar als eerste alarm over het enorme financiële gat dat het ministerie van OCW creëert met de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs. Inmiddels claimen 230 schoolbesturen in totaal circa 600 miljoen euro van het ministerie. OCW beweert dat met de vereenvoudiging ...
Cao Bestuurders Funderend Onderwijs: de hoofdpunten en wat nu?
De leden van zowel VTOI-NVTK (toezichthouders) als van VvOB (onderwijsbestuurders) hebben ingestemd met de Cao Bestuurders Funderend Onderwijs. Dat betekent dat er een nieuwe cao is en dat daarmee ook actie verlangd wordt van alle RvT’s met hun bestuurders. De hoofdpunten zijn: De twee cao’s (Cao Bestuurders PO 2020 en ...
Wat kan ik doen als UWV niet op tijd beslist?
Wij zijn verplicht om binnen een bepaalde periode een beslissing te nemen over uw aanvraag voor bijvoorbeeld een uitkering of subsidie. Deze periode staat in de ontvangstbevestiging die u na uw aanvraag heeft gekregen. Als wij niet op tijd beslissen, en als u geen brief heeft gekregen waarin staat dat ...

Wil je altijd op de hoogte blijven?

Scroll naar top