Nieuws

Nieuws

Helpdesk beantwoordt: ontstaat bij hernieuwde uitval na 104 weken ziekte een nieuwe loondoorbetalingsverplichting?
De helpdesk van de VO-raad helpt schoolbesturen bij vragen over onderwijs- en werkgeverszaken. Regelmatig geven we op deze site antwoord op een vraag die bij meer scholen speelt. Dit keer antwoord op de vraag of er bij hernieuwde uitval na 104 weken ziekte een nieuwe loondoorbetalingsverplichting ontstaat. Vraag:  Ontstaat er ...
Voorjaarsnota: indexering van ongeveer 3% verwacht
De Voorjaarsnota van de overheid is verschenen. De belangrijkste elementen daaruit zijn de beschikbaar gekomen middelen voor de loon- en prijsbijstelling en de compensatie van btw-kosten van samenwerkingsverbanden. Op grond van een eigen inschatting van de VO-raad komt de loonbijstelling 2022 uit op ongeveer drie procent. Bij de loonbijstelling gaat ...
Steeds meer afspraken over stoppen met werk via RVU
Voor ongeveer 2,5 miljoen werknemers is inmiddels een cao-afspraak gemaakt over een regeling voor vervroegd uittreden (RVU). Het aantal werknemers dat daadwerkelijk gebruikmaakt van zo’n RVU-afspraak, is verder toegenomen. Sinds 2021 geldt een tijdelijke regeling die het voor werknemers makkelijker moet maken om eerder te stoppen met werken. Deze regeling ...
Beoordeling leerresultaten schooljaar 2022/2023
Vanaf komend schooljaar hervat de inspectie de beoordeling van de leerresultaten. Tot en met schooljaar 2023/2024 geldt een overgangsperiode. Hierbij houdt de inspectie rekening met de effecten van de coronacrisis en de normeringsverschillen tussen de eindtoetsen. Dit doet zij onder andere door het hanteren van een ‘onzekerheidsmarge’ in de correctiewaarden ...
Handreikingen en toelichtingen op cao-akkoord 2022
De PO-Raad en de vakbonden hebben op 20 mei 2022 een cao-akkoord voor het primair onderwijs ondertekend. In aansluiting op de tekst van de cao is er een aantal handreikingen en toelichtingen op de afspraken. PO-Raad en AVS geven in een handreiking tekst en uitleg bij de salarisgarantieregeling uit artikel 5.6 lid 8. In ...
Spoedprocedure VOG voor Oekraïens onderwijspersoneel
Er is een spoedprocedure afgesproken met Dienst Justis zodat Oekraïens onderwijspersoneel zo snel mogelijk de aanvraagprocedure voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan doorlopen. Dit is nodig vanwege de grote toestroom van ontheemde kinderen uit Oekraïne: op verschillende plekken in het land worden nieuwkomersscholen uitgebreid of tijdelijke onderwijsvoorzieningen opgezet, ...

Wil je altijd op de hoogte blijven?

Scroll naar top