Nieuws

Nieuws

Regionale arbeidsmarktramingen 2022-2027 beschikbaar
CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe regionale arbeidsmarktramingen (2022-2027) opgesteld. De rapporten geven inzicht in de verwachte ontwikkeling van tekorten bij ongewijzigd beleid. Voion heeft de nieuwe ramingen toegevoegd aan het dossier Regio in beeld op de website. Naast de verwachte ontwikkeling van tekorten, bevatten de ...
Handreiking en rekentool generatiepact primair onderwijs
Hoe houd je medewerkers vitaal aan het werk tot aan het pensioen? Nu de pensioenleeftijd steeds verder opschuift, wordt dit vraagstuk steeds belangrijker. Het generatiepact kan dan uitkomst bieden. Om werkgevers én medewerkers inzicht te geven in de mogelijkheden van een generatiepact ontwikkelde het Arbeidsmarktplatform PO op verzoek van de ...
Digitalisering op school? Met MYRA weet je waar je staat
Scholen die willen weten hoe ze ervoor staan met digitalisering kunnen van 9 januari tot en met 28 februari 2023 meedoen met de nieuwe Monitor Digitalisering Funderend Onderwijs MYRA. Deze monitor is een gezamenlijk initiatief van Kennisnet, de VO-Raad en de PO-Raad. Zowel schoolleiders, -besturen, ict-coördinatoren als leraren kunnen de ...
Subsidie voor zij-instromers: subsidiebedrag verhoogd en regeling verlengd
Vanaf 1 januari 2023 wordt de subsidie voor zij-instromers verhoogd van € 20.000 naar € 25.000 per zij-instromer. Dit geldt ook voor aanvragen die tussen 16 oktober 2022 en 31 december 2022 zijn ingediend. De looptijd van de regeling is met één jaar verlengd tot 1 januari 2026. Het subsidiebedrag wordt ...
Subsidieregeling korte scholingstrajecten verlengd
De Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo is met een jaar verlengd. Werkt u als leraar in het voortgezet onderwijs of wilt u in die sector gaan werken? Als u daar niet de juiste bevoegdheid voor heeft, dan kunt u ook in 2023 een subsidie aanvragen om deze met een kort scholingstraject te ...
Subsidie beschikbaar om laaggeletterdheid bij ouders tegen te gaan
Op 1 januari 2023 start een nieuwe subsidieronde van Tel mee met Taal. Scholen kunnen subsidie aanvragen om laaggeletterdheid van ouders tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten om de (digitale) geletterdheid van ouders te verbeteren of om educatief partnerschap tussen ouders en school te bevorderen. Investeren in de (taal)vaardigheden van ...

Wil je altijd op de hoogte blijven?

Scroll naar boven