Nieuws

Nieuws

Minister wil lat niet hoger leggen voor bestaande schoolgebouwen
Demissionair minister Paul wil geen nieuwe eisen stellen die een (hoger) basisniveau van onderwijshuisvesting garanderen voor alle schoolgebouwen ongeacht bouwjaar. Dit vraagt om nieuwe wet- en regelgeving en zou in één klap een groot aantal bestaande schoolgebouwen een onvoldoende geven. Dat blijkt uit de voortgangsbrief onderwijshuisvesting. De PO-Raad is teleurgesteld omdat ...
VO: Cao-onderhandelingen vorderen gestaag
Op 6 juni zijn de onderhandelingen gestart met het uitwisselen van de wederzijdse inzetbrieven. Inmiddels zijn cao-partijen een paar overlegronden verder waarin vooral is gesproken over werkdrukverlichting, het professionele gesprek en de stagevergoedingen. Eind volgende week is het laatste overleg voor de vakantie, waarna de onderhandelingen in september een vervolg ...
Subsidie voor scholen die statushouders en Oekraïense ontheemden ondersteunen in de stap naar de klas
De subsidieregeling Statushouders en Oekraïense ontheemden en de stap naar de klas wordt opengesteld voor het PO. Basisscholen kunnen van 1 augustus tot en met 27 september 2024 een tegemoetkoming van €10.000 euro aanvragen in de opleidings- en begeleidingskosten van een statushouder of Oekraïense ontheemde met potentie om voor de ...
Veiligheid, ook in de zomervakantie! – PO/VO
Vakanties zijn op scholen vaak een stille tijd. Zonder de gebruikelijke aanloop van leerlingen en personeel staan de panden er dan verlaten bij – en vaak onbeheerd. Dat betekent meer risico van inbraak, diefstal en vandalisme. Onze verzekeringspartner Aon deelt aandachtspunten om het veilig afsluiten van schoolgebouwen te bevorderen. De ...
Check de beschikking voor LIV en LKV over 2023
De Belastingdienst is begonnen met de verzending van de beschikkingen voor de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) over 2023. De werkgever ontvangt de beschikking uiterlijk 1 augustus 2024. Loop geen voordeel mis en controleer deze beschikking goed. Als een werkgever over 2023 recht heeft op loonkostenvoordelen (LKV’s), het lage-inkomensvoordeel (LIV) of het ...
Definitieve regeling bekostiging 2024 gepubliceerd
De verwerking van de loonbijstelling is de belangrijkste aanpassing in de definitieve regeling bekostiging 2024, die onlangs door OCW is gepubliceerd. In de eerste regeling bekostiging 2024 regeling was de prijsbijstelling 2024 al verwerkt. Door de loon- en prijsbijstelling gezamenlijk zijn de bekostigingsbedragen in 2024 toegenomen met 5,37%, ten opzichte van die ...

Wil je altijd op de hoogte blijven?

Scroll naar boven