Nieuws

Nieuws

Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak naar Tweede Kamer
Het simpeler en aantrekkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dat is het doel van het Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling, dat minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) half oktober aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Het is nu aan de Tweede Kamer wanneer het wetsvoorstel ...
Werkgevers vanaf 1 juli 2024 verplicht CO2-uitstoot van zakelijk en woon-werkverkeer te registreren
Werkgevers met 100 medewerkers of meer moeten vanaf 1 juli 2024 gegevens aanleveren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over het zakelijk en woon-werkverkeer van hun medewerkers. Dit is een uitstel van zes maanden doordat de Raad van State om verduidelijking heeft gevraagd op de toelichting van het voornemen. ...
AOW-leeftijd ongewijzigd in 2029
De leeftijd waarop mensen AOW ontvangen blijft in 2029 ongewijzigd op 67 jaar en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten van armoedebeleid, participatie en pensioenen aan de Tweede Kamer. Elk jaar wordt vastgesteld op welke leeftijd men over vijf jaar AOW ontvangt. Het al dan niet stijgen van de AOW-leeftijd ...
Vrije ruimte WKR benutten voor een onbelaste bonus
Het kan aantrekkelijk zijn – voor werknemer én werkgever – om een (deel van een eindejaars)bonus onder te brengen in de vrije ruimte. Tot een bedrag van € 2.400 is de Belastingdienst akkoord. De Belastingdienst beschouwt vergoedingen en verstrekkingen van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar als gebruikelijk. De ...
Wéér uitstel voor pensioenbedrag ineens, nu naar 2025
De mogelijkheid voor werknemers om maximaal 10% van hun pensioen in één keer op te nemen (‘pensioenbedrag ineens’), is voor de derde keer dit jaar uitgesteld. De beoogde ingangsdatum is verschoven van 1 juli 2024 naar 1 januari 2025. Demissionair minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft het nieuwste ...
UWV werkt aan andere vorm van Werkwijzer Poortwachter
Onlangs werd duidelijk dat UWV de Werkwijzer Poortwachter niet meer actualiseert en werkgevers voor wijzigingen rond re-integratie uwv.nl in de gaten moeten houden. De instantie geeft nu echter aan dat er wordt gewerkt aan een alternatief. Naast informatie voor verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van UWV, biedt de Werkwijzer Poortwachter een richtlijn ...

Wil je altijd op de hoogte blijven?

Scroll naar boven