Nieuws

Nieuws

Subsidieregeling financiële educatie
De Rijksoverheid stelt een subsidiebedrag van 18,7 miljoen euro beschikbaar voor financiële educatie op middelbare scholen. De subsidieregeling is een initiatief van het ministerie van SZW in samenwerking met de ministeries van Financiën en OCW. AVS is voorstander van structurele financiële middelen vanuit de rijksoverheid. Vanaf 15 april kunnen scholen subsidie ...
OCW: ‘Uitstel accountantsverklaring niet mogelijk’ – PO/VO
Het ministerie van OCW laat aan het Financieele Dagblad (FD) weten dat het schoolbesturen geen uitstel kan verlenen voor het aanleveren van de accountantsverklaring. Wet- en regelgeving maakt dat onmogelijk. Het FD bericht over het tekort aan accountants, waar VOS/ABB vorig jaar al over aan de bel trok. Ook de Inspectie van ...
Honderden miljoenen uit Groeifonds naar onderwijs – PO/VO
Voor het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting komt € 483,7 miljoen beschikbaar, waarvan € 359,5 miljoen voorwaardelijk. Het geld komt uit het Nationaal Groeifonds. De impuls is bedoeld voor kwaliteitsverbetering en kostenbesparing bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. De gedachte is dat betere schoolgebouwen positief bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Uit het Nationaal Groeifonds ...
Vrijwillig verlengen loondoorbetaling post-covid patiënten is mogelijk
Schoolorganisaties zijn door de Algemene Onderwijsbond opgeroepen om over te gaan tot het vrijwillig verlengen van de loondoorbetaling in het derde ziektejaar van post-covid patiënten. De reden voor deze oproep is onder andere gelegen in het behouden van zoveel mogelijk personeel voor de onderwijssector. Een vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling ...
Geen compensatie transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid én conflict
Het UWV compenseert de transitievergoeding onder specifieke voorwaarden. In een zaak kreeg een werkgever geen compensatie, omdat er naast arbeidsongeschiktheid sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding. Het dienstverband van een bepaalde werknemer was na 2 jaar ziekte beëindigd met een vaststellingsovereenkomst. Maar er speelde meer dan ziekte alleen. Uit deze ...
Gegevenslevering PNIL vereenvoudigd
Mede door de inspanningen van branchevereniging BRAVO is de gegevenslevering PNIL vereenvoudigd. Bovendien is de aanleveringstermijn verschoven naar 1 juli. Op 25 maart heeft DUO een brief verstuurd met daarin alle details meer uitleg over de gegevens die aangeleverd moeten worden en hoe dat gedaan moet worden. Als u geen ...

Wil je altijd op de hoogte blijven?

Scroll naar boven