• +31 314 399 010

Nieuws

Nieuws

Dag van de leefkracht 7 juni 2022
Samen met Menzis besteden wij aandacht aan vitaliteit. U kunt deelnemen aan diverse workshops op de dag van de leefkracht, op 7 juni 2022. Dat is gratis voor onze leden en hun medewerkers. Klik op onderstaande link om je aan te melden: https://www.menzis.nl/collectief/fit-aan-het-werk/dag-van-de-leefkracht/programma
Nieuwe bekostiging schoolcampussen met een breed onderwijsaanbod
Vanaf 2 mei 2022 kunnen schoolcampussen met een breed onderwijsaanbod aanvullende bekostiging aanvragen. De bekostiging is bedoeld voor 2 vestigingen die dicht bij elkaar liggen en samen een breed onderwijsaanbod bieden. De aanvraag hiervoor moet uiterlijk op 1 juni 2022 zijn ontvangen. Voorwaarden en aanvragen Bekijk bij Schoolcampus met een breed ...
Andere regelgeving voorziening groot onderhoud pas per boekjaar 2023
Er is nog steeds geen duidelijkheid over de regelgeving met betrekking tot de voorziening groot onderhoud. Daarom zal OCW de overgangsregeling in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs verlengen tot en met boekjaar 2023. De overgangsregeling loopt nu tot en met boekjaar 2022.   Eerder heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) aangegeven ...
Nieuwe subsidieronde maatschappelijke diensttijd
Er is opnieuw subsidie beschikbaar voor scholen die hun leerlingen maatschappelijke diensttijd (MDT) willen bieden. Binnen MDT zetten leerlingen zich in voor anderen; tegelijkertijd vergroot het hun eigen wereld en kunnen ze zichzelf verder ontwikkelen.   In een MDT-traject doen jongeren in een periode van maximaal zes maanden praktijkervaring op ...
Bekostigingsbedragen NPO schooljaar 2022-2023 gepubliceerd
Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen uit het Nationaal Programma Onderwijs aanvullende bekostiging. OCW heeft de extra bedragen voor het schooljaar 2022-2023 op 22 april gepubliceerd. De informatietool toont de precieze bedragen per school.   Schoolorganisaties kunnen in de informatietool de exacte bedragen vinden (o.a. per leerling en achterstandspunt) die ze ...
Onderwijsakkoord: structurele investering in vermindering werkdruk in voortgezet onderwijs
Voor goed onderwijs is het essentieel dat er voldoende leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners zijn, die hun vak goed kunnen uitoefenen. Om dit te stimuleren hebben minister Wiersma (OCW), onderwijsbonden, PO-Raad en VO-raad vrijdag 22 april een akkoord gesloten over een structurele investering van 1,5 miljard euro in het primair en ...

Wil je altijd op de hoogte blijven?

Scroll naar top