• info@cabo.nl
  • +31 314 399 010

Nieuws

Nieuws

MijnOnderwijsportaal organiseert een webinar ‘regie op veilig en vooruitstrevend onderwijs’.
Kom erbij op 20 mei van 15.00 tot 16.00 uur! MijnOnderwijsportaal organiseert een webinar ‘regie op veilig en vooruitstrevend onderwijs’. Hierin staat het verhaal van scholen centraal: van het ontwikkelen van visie naar een werkende digitale leer- en werkomgeving! Op 20 mei a.s. is nog ruimte voor deelnemers. Iets voor ...
Dit is nu bekend over de NPO-financiering en -verantwoording
Welk exact bedrag een school via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kan ontvangen en hoe het onderwijs daarover verantwoording aflegt, maakt OCW in juni duidelijk. Het ministerie verzamelt en beantwoordt al wel veel gestelde vragen over het NPO in de Q&A NPO op haar website. Ook de PO-Raad krijgt de nodige vragen van leden over NPO-bekostiging en -verantwoording. We zetten de informatie waar de meeste vraag naar is, voor je ...
Uitleg over fluctuerende achterstandsscores – PO
VOS/ABB krijgt geregeld de vraag hoe het kan dat de achterstandsscores van scholen fluctueren. Het ministerie van OCW geeft hierover uitleg in een brochure, waaraan onder andere VOS/ABB heeft meegewerkt.   De verdeling van achterstandsmiddelen is gebaseerd op de onderwijsachterstandenindicator van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De achterstanden ...
Scherpe definitie ‘groot onderhoud’ komt eraan – PO/VO
Mogelijk komt er voor de zomervakantie helderheid over de vraag wat wel en wat niet onder ‘groot onderhoud’ valt. De Raad voor de Jaarverslaglegging hoopt nog dit schooljaar met een eenduidige definitie te komen.   In januari van dit jaar verscheen het onderzoeksrapport Verslaglegging groot onderhoud schoolgebouwen. Daarin staat onder ...
Loonkosten in onderwijs sterk gestegen – PO/VO
De loonkosten in het onderwijs zijn in 2020 met 5,5% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarmee behoorde het onderwijs vorig jaar tot de sectoren met de sterkste loonkostenstijging, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).   Gemeten over alle sectoren, lagen de loonkosten per ...
De dekkingsgraad van ABP net boven de 100 procent
De rente stijgt en dat is goed nieuws voor de dekkingsgraad van ABP. Voor het eerst sinds april 2019 staat de dekkingsgraad weer boven de 100 procent. Ook is het rendement op beleggingen in het eerste kwartaal van 2021 positief. Maar de economische vooruitzichten blijven onzeker.   Waarom is de ...

Wil je altijd op de hoogte blijven?

Scroll naar top