Nieuws

Nieuws

Premieprognose ABP 2023 bekend
De premieprognose voor 2023 is bekend. Op basis van deze prognose daalt de premie op totaal niveau licht. ABP verwacht dat de totale pensioenpremie voor werkgevers daalt. Voor de werknemers stijgt het aandeel in de totale pensioenpremie.   De premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt naar verwachting van 25,9% ...
Nieuwe keuzemogelijkheid ABP ‘bedrag ineens’ later ingevoerd
De nieuwe keuzemogelijkheid ‘bedrag ineens’ wordt later ingevoerd dan 1 januari 2023. De nieuwe ingangsdatum is op dit moment vastgesteld op 1 juli 2023. Dat maakte de overheid onlangs bekend. Dit betekent dat werknemers die op of ná 1 juli 2023 met pensioen gaan, maximaal 10% van de waarde van ...
Bekostiging VO aangepast voor loon- en prijscompensatie
De (wijzigings)regeling voor de loon- en prijsbijstelling 2022 is op 1 juli 2022 gepubliceerd. De prijzen zijn verhoogd naar aanleiding van de kabinetsbijdrage voor loon- en prijsontwikkeling (voorjaarsnota).   REGELING VOOR DE LOON- EN PRIJSBIJSTELLING 2022    De bedragen voor de kalenderjaren 2022 en 2023 in de Regeling bekostiging vo-scholen ...
NPO-aanpak al geëvalueerd?
Met het aflopen van het eerste jaar waarin scholen NPO-middelen kregen om coronavertragingen bij leerlingen terug te dringen, wordt van scholen verwacht dat zij dit eerste NPO-jaar evalueren. Hoe staat het met de ontwikkeling van de leerlingen, zijn vertragingen ingelopen of verergerd, wat zijn de ervaringen met uitgevoerde interventies en ...
Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden
Minister Wiersma van Onderwijs kondigde enige tijd geleden aan dat hij wil dat scholen inzetten op de zogenoemde basisvaardigheden (rekenen, taal, burgerschap en digitale geletterdheid) en stelt nu een forse subsidie ter beschikking voor scholen die hiermee aan de slag willen gaan.   De subsidie komt beschikbaar voor de schooljaren ...
Nieuwe ramingen over ontwikkeling leerlingenaantal
Jaarlijks maakt het ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. De referentieraming 2022, die recent is gepubliceerd, presenteert de verwachte ontwikkeling voor de jaren tot en met 2036. De ramingen dienen als onderbouwing voor de begroting voor 2023 van het ministerie van ...

Wil je altijd op de hoogte blijven?

Scroll naar top