Nieuws

Nieuws

Staat van het Onderwijs 2024: verzwaarde omstandigheden eisen hun tol
Het onderwijs verkeert in zwaar weer, schrijft de Inspectie van het Onderwijs in de Staat van het Onderwijs 2024. Grote uitdagingen rondom de basisvaardigheden en de personeelstekorten blijven het onderwijs onder druk zetten. Lichtpuntjes zijn er ook. Zo blijkt dat leraren, schoolleiders en bestuurders volop aan professionalisering werken en dat ...
Nieuwe werkgelegenheidscijfers voor uw regio
In de periode 2023 – 2028 zal de werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs afnemen met vier procent. Toch is de verwachting dat er in 2028 een tekort van 2.914 fte aan leraren is. Dat is vijf procent van de werkgelegenheid in 2028. Benieuwd naar de cijfers voor uw regio? Op ...
Hoogte minimumuurloon per 1 juli 2024 bekend
Het minimumuurloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 13,68 per uur. Dat is een stijging van 3,09% ten opzichte van het uurbedrag dat gold per 1 januari 2024 (€ 13,27 per uur). De extra verhoging die eerder al door de Tweede Kamer was aangenomen gaat definitief niet door nu ...
Subsidieregeling sterk techniekonderwijs
Demissionair minister Helder  van VWS heeft de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2025–2028 in de Staatscourant gepubliceerd. De subsidie verbreedt zich tot techniekonderwijs binnen het hele vmbo. Deze regeling treedt in werking met ingang van 3 april 2024 en vervalt met ingang van 30 maart 2029. Sinds 2018 maakt het kabinet structureel 100 miljoen euro vrij voor de ...
PO-Raad: grote uitdagingen onderwijs niet opgelost met meer centrale sturing
Met stevige taal als ‘een fundamentele herijking van het stelsel’ werd het IBO-rapport ‘Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid’ een jaar geleden aangegrepen als pleidooi voor meer centrale sturing vanuit Den Haag. Belangrijke constatering uit het rapport was dat er sprake was van sturingsoverload in de sector. Uit de Kamerbrief van ...
Nieuwe diensten in het werkgeversportaal UWV
Via het werkgeversportaal kunt u nu het re-integratieverslag voor de aanvraag van een deskundigenoordeel of een WAO-uitkering uploaden. Ook vindt u een deel van de brieven over deze onderwerpen in het portaal. Nieuwe brieven die beschikbaar zijn De brieven staan onder de tabbladen ‘Deskundigenoordeel’ en ‘WAO’. Deskundigenoordeel: Brieven over het ...

Wil je altijd op de hoogte blijven?

Scroll naar boven