Nieuws

Nieuws

VO: Demissionaire begroting met verschuiving van subsidies
De begroting voor 2024 van het demissionaire kabinet bevat nauwelijks nieuw beleid. Wel is sprake van een nieuwe ‘brugfunctionaris’ en is een aantal wijzigingen in subsidies te zien. Het kabinet kiest er in 2024 voor om de subsidie voor schoolmaaltijden voort te zetten, helaas ten koste van de subsidie voor ...
Maak kennis met Ontwikkelkracht!
Op 1 november informatieve kick-off  Ontwikkelkracht is er voor schoolleiders en leraren in het primair en voortgezet onderwijs die de ontwikkeling van hun leerlingen en hun eigen vakmanschap willen versterken. Daarvoor kunnen scholen aanspraak maken op middelen uit het Nationaal Groeifonds. Een aantal scholen is dit jaar gestart met een ...
Ziekteverzuimcijfers 2022 voortgezet onderwijs gepubliceerd
Na de coronajaren 2020 en 2021, is er in 2022 weer sprake van een reguliere schoolopening. Toch zijn de naweeën van de coronapandemie nog duidelijk voelbaar in de vo-scholen. In 2022 is het ziekteverzuimpercentage in het voortgezet onderwijs het hoogste sinds vele jaren. Voor het onderwijzend personeel (OP) is dit ...
Zorgen over wetsvoorstel ‘verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten’
PO-Raad en VO-raad hebben hun zorgen geuit over de uitwerking van het wetsvoorstel ‘verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten’ voor het funderend onderwijs. In het voorstel van minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wijzigt de tussenpoos van de ketenregeling van zes maanden naar een administratieve vervaltermijn van zestig maanden. Daarnaast vervalt de ...
Verkiezingsinzet PO-Raad: structurele uitdagingen vragen structurele investeringen
Elke dag werken ruim 185.000 professionals aan goed onderwijs voor alle 1,5 miljoen leerlingen in het primair onderwijs. Tegelijkertijd staat de onderwijskwaliteit onder druk, met name door de grote personeelstekorten. De PO-Raad pleit daarom in haar inzet voor de Tweede Kamerverkiezingen voor structurele middelen om de gaten in de formatie ...
De arbeidsmarkt in beeld: Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2023 nu beschikbaar
Hoe ziet de arbeidsmarkt in het primair onderwijs er in 2023 uit? Stromen er meer of juist minder pabostudenten in? Hoe is de verhouding tussen het aantal schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners? En hoe tevreden zijn de onderwijsprofessionals met hun baan? Met de jaarlijkse Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs biedt het Arbeidsmarktplatform PO ...

Wil je altijd op de hoogte blijven?

Scroll naar boven