• info@cabo.nl
  • +31 314 399 010

Nieuws

Nieuws

Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim VO
Op 13 april 2021 is de Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo gepubliceerd. Met deze regeling wordt aanvullende bekostiging beschikbaar gesteld aan schoolbesturen voor het behalen van twee van de sectorakkoorddoelen waarbij nog extra stappen gezet moeten worden:   het verbeteren van het strategische personeelsbeleid en de ...
Miljoenen uit Nationaal Groeifonds naar ICT en onderwijs – PO/VO
Het kabinet investeert tot 143 miljoen euro in digitale leer- en hulpmiddelen en ICT om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Het geld komt uit het Nationaal Groeifonds, dat moet zorgen voor meer economische groei in Nederland.   Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard ...
Veelgestelde vragen over Nationaal Programma Onderwijs – PO/VO
Het ministerie van OCW heeft vragen en antwoorden over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) op een rij gezet. Ook zijn een toelichting op de schoolscan en bijbehorende stappenplannen gepubliceerd.   Het NPO is bedoeld om leerachterstanden door de sluiting van scholen tijdens de coronapandemie in te halen. In februari werd ...
Benut crisis als unieke kans voor onderwijsrenovatie om onderwijs structureel te verbeteren
Volgens de Inspectie van het Onderwijs ontstaat er door de coronacrisis een unieke kans om het onderwijs structureel te verbeteren. Omdat leerlingen en studenten vertraging hebben opgelopen door de coronapandemie is er een inhaalslag aangekondigd. De inspectie roept in de Staat van het Onderwijs 2021 op meer te doen dan ...
Aanvragen pilot Doorlopende begeleiding startende leraren
Leraren in het primair onderwijs die een goede begeleiding willen in de eerste drie jaar na hun opleiding, kunnen vanaf 1 september 2021 deelnemen aan de pilot Doorlopende begeleiding startende leraren. Het doel van de pilot is om een vloeiende overgang te creëren van de begeleiding tijdens de opleiding naar ...
Werkdrukmiddelen schooljaar 2021-2022
Ook aankomend schooljaar stelt het kabinet geld beschikbaar om de werkdruk in het primair onderwijs tegen te gaan. Voor schooljaar 2021-2022 gaat het om een bedrag van €400 miljoen. Dat betekent dat scholen in het regulier basisonderwijs €252 per leerling ontvangen. Het speciaal basisonderwijs ontvangt €379 per leerling en het (voortgezet) ...

Wil je altijd op de hoogte blijven?

Scroll naar top