Nieuws

Nieuws

Werknemer niet zomaar ‘administratief’ ziek houden
Is een arbeidsongeschikte werknemer medisch volledig hersteld, dan mag een werkgever hem alleen ‘administratief’ ziek houden als de werknemer door andere, werkgerelateerde omstandigheden zijn werk niet volledig uit kan voeren. Een arbeidsongeschikte ambtenaar bouwde voor zijn re-integratie zijn werkzaamheden tussen 18 februari 2021 en 5 september 2022 op van 12,50% ...
Overgangsregeling vereenvoudiging bekostiging pakt niet altijd uit zoals bedoeld
Verschillende signalen van schoolorganisaties zijn de afgelopen maanden bij de PO-Raad terechtgekomen. De overgangsregeling bij de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs lijkt niet uit te pakken zoals deze bedoeld is wanneer er sprake is van een sterke daling of groei van het leerlingaantal. Wij hebben dit probleem kenbaar gemaakt ...
Doorrekeningen CPB: “Het primair onderwijs komt er bekaaid af”
Het Centraal Cultureel Planbureau (CPB) heeft dit jaar acht verkiezingsprogramma’s doorgerekend: VVD, D66, GL-PvdA, CDA, CU, Volt, JA21 en SGP. Onder de streep willen de VVD en het CDA bezuinigen op het onderwijs en willen alle andere partijen investeren, waarvan Volt, D66 en GL-PvdA het meest. Ook het Sociaal Cultureel ...
Besluit aanlevering PNIL-gegevens
Via onze branchevereniging hebben wij aandacht gevraagd voor de aanlevering van PNIL-gegevens. En wij hebben suggesties gedaan om deze aanlevering te vereenvoudigen. Het lijkt er op dat het Ministerie van OCW luistert naar deze signalen. Klik hier voor de brief van het Ministerie. Bron: CABO
40 miljoen voor zonnepanelen
Er komt een extra subsidiepot van 40 miljoen euro voor de verduurzaming van scholen. Dat is het gevolg van een amendement van Tweede Kamerleden Boucke, Dijk en Kröger, dat werd aangenomen bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2024. Het ...
Mag een school een negatief vakantiesaldo verrekenen met het loon bij einde dienstverband?
Er is lange tijd discussie geweest over of scholen een negatief vakantiesaldo mogen verrekenen met het loon bij einde dienstverband. Ook bij Verus kwam deze vraag de afgelopen jaren regelmatig binnen. Deze zomer lijkt er eindelijk meer duidelijkheid hierover te zijn gekomen. Er dienden namelijk twee rechtszaken over deze kwestie ...

Wil je altijd op de hoogte blijven?

Scroll naar boven