Nieuws

Nieuws

Succesvolle re-integratie, hoe doe je dat?
Als een medewerker langdurig ziek is geweest, is het vaak lastig de draad weer op te pakken en terug te keren naar de werkvloer. Wat kun je als werkgever doen om je medewerker succesvol te laten re-integreren? Naast kennis van de juridische verplichtingen vergt dit een mensgerichte en ondersteunende houding ...
Stimuleringsbijdrage ‘Lekker naar buiten!’ – PO
Scholen kunnen tot en met 15 april via MijnGezondeSchool subsidie aanvragen voor voedseleducatie en andere gezondheidsthema’s. Scholen kunnen deze subsidie gebruiken om bijvoorbeeld met leerlingen te moestuinieren of te koken. Het is ook mogelijk om een deskundige of gastdocent in de klas uit te nodigen, zoals een diëtist, een lifestyle-coach of een ...
Modelreglementen en statuten WMS geactualiseerd
De Wet op de Medezeggenschap (WMS) verplicht scholen en samenwerkingsverbanden om een medezeggenschapsstatuut voor de inrichting van de medezeggenschap vast te stellen. Ook moet er voor elke medezeggenschapsraad een reglement zijn. De modelstatuten en modelreglementen zijn vernieuwd en beschikbaar via www.infowms.nl. Veelvoorkomende knelpunten in het functioneren van medezeggenschapsraden zijn in de ...
Hoger basisniveau nodig voor schoolgebouwen
Overweeg een eenduidig en hoger basisniveau voor schoolgebouwen ongeacht hun bouwjaar. Dat adviseren de onderzoekers van het onderzoek ‘Eisen aan onderwijshuisvesting’ dat minister Paul op 7 maart 2024 aan de Tweede Kamer zond. LEES DE KAMERBRIEF 'EISEN AAN ONDERWIJSHUISVESTING'  Het onderzoek werd ingesteld omdat het Interdepartementaal BeleidsOnderzoek Onderwijshuisvesting (IBO) constateerde dat er geen ...
Plan voor overgang naar nieuwe ABP-pensioenregeling gepubliceerd
De gemaakte afspraken over de ABP-pensioenregeling 2027 zijn door sociale partners in overheids- en onderwijssectoren uitgewerkt in een concept-transitieplan. In het transitieplan staan zowel afspraken over de ABP-pensioenregeling 2027, maar ook over het verhuizen van de pensioenaanspraken naar het nieuwe pensioenstelsel (invaren) en adequate compensatie voor groepen die nadelige effecten ondervinden ...
Eigenrisicodragerschap vóór 1 april aanvragen of opzeggen
Als een werkgever per 1 juli eigenrisicodrager wil zijn voor de WGA of ZW, moet hij de aanvraag uiterlijk 31 maart gedaan hebben. Een eigenrisicodrager betaalt minder premies werknemersverzekeringen, maar riskeert dat hij maximaal tien jaar het loon van zieke en arbeidsongeschikte werknemers moet betalen. Werkgevers kunnen twee keer per ...

Wil je altijd op de hoogte blijven?

Scroll naar boven