Nieuws

Nieuws

Verplichting voor bijhouden resultaten Banenafspraak in jaarverslag
Het ministerie van OCW gaat vanaf verslagjaar 2022 scholen verplichten om te rapporteren over de gerealiseerde banen die vallen onder de banenafspraak. Dat blijkt uit de Kamerbrief van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. LEES DE KAMERBRIEF OVER RESULTATEN BANENAFSPRAAK PUBLIEKE SECTOREN  De meeste publieke sectoren blijven achter ...
Hoelang heeft zieke AOW’er recht op loon in 2023?
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2023. In deze wet is onder meer overgangsrecht geregeld voor de loondoorbetalingstermijn bij zieke AOW-gerechtigde werknemers. Die termijn wordt komend jaar zes weken. Elk jaar verwerkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) allerlei kleine wetswijzigingen ...
Maatwerkbekostiging nieuwkomers stopt – PO/VO
De maatwerkbekostiging 2022 wordt niet verlengd. Dit betekent dat in 2023 voor zowel het primair als voortgezet onderwijs alleen de nieuwkomersbekostiging met de vier peildata (1 januari – 1 april – 1 juli – 1 oktober) geldt. LOWAN, de landelijke organisatie voor ondersteuning van onderwijs aan nieuwkomers, betreurt het dat ...
Q&A’s over CAO VO geactualiseerd – VO
De VO-Raad heeft de veelgestelde vragen en antwoorden over de CAO VO 2022/2023 geactualiseerd. U gaat naar de website van de VO-raad voor de geactualiseerde Q&A’s. Bron: www.vosabb.nl
Zieke werknemer niet hersteld zonder medisch oordeel
Zegt een langdurig arbeidsongeschikte werknemer weer te kunnen werken, dan doet de werkgever er goed aan de medische geschiktheid van de werknemer te laten beoordelen door een bedrijfsarts. Dat bevestigt een zaak bij de Centrale Raad van Beroep. De zaak draaide om een voormalig schilder die ziek uit dienst was ...
Cao en de toekomst – hoe gaan we verder met de cao primair onderwijs?
2022 was een vol jaar op het vlak van de cao. De PO-Raad heeft binnen een jaar drie cao-akkoorden met de bonden gesloten. We kijken nu weer vooruit: wat wordt de koers voor de toekomst? Als start voor dit proces spraken we leden in het najaar op de regiobijeenkomsten en ...

Wil je altijd op de hoogte blijven?

Scroll naar boven