• +31 314 399 010

Nieuws

Nieuws

Handreiking onderwijs Oekraïense kinderen – PO/VO
Het ministerie van OCW heeft een handreiking uitgebracht met informatie voor schoolbestuurders, schoolleiders en gemeenten over onderwijs aan kinderen die vanwege de oorlog uit Oekraïne zijn gevlucht.   De handreiking gaat niet alleen over de invulling van het onderwijs, maar ook over de inzet van onderwijspersoneel, bekostiging en toezicht. Waar nodig wordt de ...
Aon-magazine onderWIJS over risico’s – PO/VO
In het nieuwe online magazine onderWIJS van verzekeringspartner Aon staan verschillende verhalen over risico’s die scholen raken.   Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de kritische houding van schadeverzekeraars ten aanzien van zonnepanelen op schoolgebouwen, trends en ontwikkelingen in cyberrisico’s, aansprakelijkheidskwesties en ongevallen op scholen.   Lees het online magazine ...
Nieuwe tool helpt scholen bij verdere professionalisering ICT-omgeving
Een veilige omgeving voor leerlingen, leraren, schoolleiders en bestuurders is onmisbaar voor het onderwijs. Dat vraagt ook om een ICT-omgeving die veilig, betrouwbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit is. Schoolorganisaties hebben hierin een grote verantwoordelijkheid. De nieuwe tool ‘Inzicht in ict-voorwaarden’ geeft scholen een integraal beeld van welke voorwaarden er ...
Controleer de leerlingtelling voor de bekostiging
De datum voor de leerlingtelling in het primair onderwijs wordt verplaatst van 1 oktober naar 1 februari. De telling van het aantal leerlingen op 1 februari 2022 is bepalend voor de bekostiging van kalenderjaar 2023. Het is belangrijk dat schoolorganisaties de telling goed controleren.   In verband met de vereenvoudiging ...
Afval scheiden in onderwijs wordt gratis
Er komt per 1 januari 2023 een nieuw, kosteloos inzamelsysteem om plastic- en drinkverpakkingen te scheiden. Stichting Afvalfonds Verpakkingen biedt dit systeem aan. Al vele jaren willen scholen hun afval graag scheiden, maar lukte dit niet of was het te duur.   ‘Afval Goed Geregeld’ is een systeem voor het ...
Extra investering Groeifonds voor innovatie in het onderwijs
Het Nationaal Groeifonds investeert de komende jaren in de kwaliteit van het gebruik van digitale hulpmiddelen en de kennisinfrastructuur in het onderwijs. De adviescommissie gaf een positieve beoordeling aan drie projecten. Vanmiddag nam het kabinet dit advies over. Dit betekent dat er eenmalig 155 tot 323 miljoen extra geïnvesteerd wordt in ...

Wil je altijd op de hoogte blijven?

Scroll naar top