Nieuws

Nieuws

Werkwijzer Poortwachter vernieuwd
In de Werkwijzer Poortwachter zijn diverse teksten aangepast. Bijvoorbeeld over de re-integratie van werknemers met WSW-indicatie of beschut werk vanuit de Participatiewet. Ook is er een nieuwe versie van het addendum Poortwachter COVID-19. Welke werkgever is verantwoordelijk? Alle aanpassingen in de nieuwe versie van de werkwijzer zijn aangegeven met een ...
Maatregelen snellere WIA-beoordeling voor uw werknemer
Veel mensen wachten nu te lang op hun WIA-beoordeling. Wij nemen daarom vanaf dit najaar maatregelen om de wachttijd te verkorten. Zo is sneller duidelijk of uw werknemer een WIA-uitkering krijgt. Welke maatregelen nemen we dit najaar? 60-plussers die 2 jaar ziek zijn kunnen, als zij en hun werkgever dat ...
Definitieve regelingen bekostiging personeel en ondersteuning leerlingen gepubliceerd
Op 30 augustus zijn de definitieve regelingen bekostiging personeel PO en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in PO en VO (2021-2022 en 2022-2023) gepubliceerd in de Staatscourant. Deze informatie is vooral van belang voor besturen, maar is ook interessant voor directeuren. Op de website van de PO-Raad vind je ...
Nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses
Op basis van de data van DUO van april 2022 heeft Voion nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses gemaakt en toegevoegd aan de website. De analyses helpen schoolleiders en bestuurders om inzicht te krijgen in de meest recente werkgelegenheidsdata voor hun regio en te verwachten personeelstekorten in de toekomst, en hier vervolgens beleid ...
Adviesorganen anticiperen met scenario’s op coronamaatregelen
Onder coördinatie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid hebben veertien adviesorganen aan de hand van een vijftal scenario’s de impact van corona op terreinen als zorg, cultuur sport, economie en wetgeving beschreven. Pijlers waarop deze scenario’s zijn gebouwd zijn immuniteit, vaccins, mutatie en menselijk gedrag. Waar zouden knelpunten kunnen ...
Aanpassingen in Reglement Pf per 1-8-2022
Vanwege de nieuwe cao PO en de wetgeving rondom de Modernisering van het Participatiefonds, hebben we enkele verwijzingen in het Reglement Pf 1-8-2022 tekstueel aangepast. In de voorwaarden voor de inspanningsverplichting is ook NOBCO toegevoegd als certificering van loopbaanprofessionals. Verwijzingen naar cao PO In de oorspronkelijk versie van het reglement ...

Wil je altijd op de hoogte blijven?

Scroll naar top