Nieuws

Nieuws

Controleer uiterlijk 29 februari de gegevens voor uw bekostiging
Leidend voor de bekostiging is het aantal leerlingen dat op 1 februari staat ingeschreven op uw school. Staan leerlingen wél in uw leerlingenadministratiesysteem (LAS), maar niet in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD)? Dan worden ze niet meegenomen in de telling. Daarom vragen wij u om het aantal leerlingen te controleren dat ...
VO: Nieuwe voorbeeldfuncties OOP beschikbaar
De VO-raad heeft samen met de vakbonden nieuwe voorbeeldfuncties gemaakt voor de OOP-functies. De voorbeeldfuncties zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld en kunnen worden gebruikt indien een schoolbestuur de functies voor het onderwijsondersteunend personeel wenst te actualiseren. Voorbeeldfuncties dienen vooral als inspiratiemateriaal en moeten altijd worden getoetst aan ...
Brochure bekostiging PO 2024 beschikbaar
Deze week is de brochure bekostiging PO 2024 van het ministerie van OCW verschenen. In  de brochure staat de bekostigingssystematiek die geldt voor het primair onderwijs. De bedragen zijn aangepast naar de prijzen voor 2024. In de brochure legt het ministerie uit hoe zij de bekostiging voor scholen in het ...
Informatietool arbeidsmarkttoelage 2024 gepubliceerd (update)
De informatietool Arbeidsmarkttoelage primair en voortgezet onderwijs is gepubliceerd. In de informatietool voor 2024 staat hoeveel geld vestigingen en scholen komend jaar krijgen voor de arbeidsmarkttoelage voor scholen met onderwijsachterstanden. Update 10 januari 2024: De bijbehorende regeling is gepubliceerd. De selectie van vestigingen is hetzelfde als in de schooljaren 2021–2022, 2022–2023 en het najaar ...
Aangepaste invulling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
De PO-Raad en de vakbonden hebben de tekst van de cao primair onderwijs 2023-2024 aangepast op de vergoeding voor woon-werkverkeer. Medewerkers ontvangen een vaste vergoeding per maand in plaats van een vergoeding van het werkelijke aantal kilometers. De nieuwe afspraak is sinds 1 januari 2024 van kracht. De regeling voor woon-werkverkeer ...
Vernieuwde handreiking voor bestuursverslag beschikbaar
Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen gebruik maken van de vernieuwde handreiking bestuursverslag (voorheen: format). De handreiking helpt bij het schrijven van een bondig verslag dat de doelen en ambities van de organisatie evalueert en ondersteunt in de horizontale en verticale verantwoording. De handreiking voor het bestuursverslag 2023 is nu te downloaden. ...

Wil je altijd op de hoogte blijven?

Scroll naar boven