Nieuws

Nieuws

Werkloosheidsuitkeringen en het verrekenen van de kosten: hoe werkt dat?
Werkgevers in het PO zijn verplicht eigenrisicodrager voor werkloosheidsuitkeringen. Het Participatiefonds (Pf) heeft de wettelijke taak om die kosten te verevenen. Sinds 1 augustus 2022 brengt het Pf de kosten rechtstreeks bij de betreffende werkgever in rekening. We geven graag uitleg over hoe dat proces in zijn werk gaat, welke ...
Minimumloon omhoog per 1 juli 2023
Het minimumloon gaat per 1 juli 2023 3,13% omhoog. Dit zijn de brutobedragen voor werknemers boven de 21 jaar per maand, week en dag. Per 1 juli 2023 2023 bedraagt het bruto wettelijk minimumloon € 1.995 per maand, € 460,40 per week en € 92,08 per dag. Werknemers die het ...
Nieuw in het werkgeversportaal UWV
In het werkgeversportaal is de mogelijkheid om documenten voor het re-integratieverslag (RIV) te uploaden verbeterd. Ook zijn kopieën van de WIA-beslissingen weer zichtbaar en vindt u er nu andere WIA-brieven. Uploaden re-integratieverslag (RIV) De RIV-upload is sinds 9 maart 2023 verbeterd. Hierdoor kunt u makkelijker de juiste RIV-documenten uploaden. Uw ...
Subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort verlengd
De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort wordt met vijf maanden verlengd. Bestaande RAP-regio’s kunnen tot en met 31 mei 2023 subsidie aanvragen om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken. Schoolbesturen en lerarenopleidingen hebben sinds 2020 – naast de G4 – 72 RAP-regio’s gevormd, om zo gezamenlijk ...
Subsidie voor potentiële schoolleiders
Hoe kunnen we het schoolleiderstekort terugdringen? Een van de oplossingen is het zorgen voor meer instroom, bijvoorbeeld van professionals van buiten het onderwijs. Het ministerie van OCW subsidieert professionals die de stap willen zetten om schooldirecteur in het primair onderwijs te worden. Ken jij iemand die toe is aan een ...
Cao-onderhandelingen in mei voortgezet
Na de uitwisseling van de inzetbrieven heeft de VO-raad in april een aantal keer met de bonden om tafel gezeten om te onderhandelen over een nieuwe cao. Het overleg verloopt constructief en inhoudelijk maar een akkoord is nog niet beeld. Met name de onderwerpen loon en onderwijstijd zijn lastig en ...

Wil je altijd op de hoogte blijven?

Scroll naar boven