• +31 314 399 010

Nieuws

Nieuws

Onderzoeken naar werven en behouden van schoolleiders
Zoals intussen algemeen bekend is, kampt het primair onderwijs niet alleen met een tekort aan leraren, maar ook met een tekort aan schoolleiders. Recent onderzoek van CentERdata naar de personeelstekorten in het PO (december 2021) wijst uit dat 12,9 procent van de vacatures voor schoolleiders niet wordt ingevuld (peildatum 1 ...
Q&A Oekraïense leerlingen – PO
De PO-Raad krijgt veel vragen van leden binnen over de opvang van Oekraïnse kinderen op scholen. We zetten de meest gestelde vragen hier op een rij. Kijk ook op de website van LOWAN voor informatie en tips. Kunnen ouders hun kind gewoon ergens aanmelden? Of krijgen ze een school toegewezen? ...
Onderwijs aan Oekraïense leerlingen – VO
De oorlog in Oekraïne houdt ons allen bezig. Oekraïners zijn massaal op de vlucht en komen ook in ons land aan. Dit zal de komende tijd alleen maar toenemen. Hier zijn ook veel leerlingen in de vo-leeftijd bij. Wat betekent dit voor vo-scholen? Oekraïense leerlingen in de vo-leeftijd hebben – ...
Bekostiging voor Oekraïense leerlingen – PO/VO
VOS/ABB krijgt veel vragen van scholen over de komst van vluchtelingenkinderen uit Oekraïne. De Onderwijsjuristen wijzen erop dat scholen verplicht zijn om ook deze kinderen onderwijs te bieden. Ze kunnen worden ingeschreven en de school kan bekostiging voor hen krijgen. Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs, ongeacht zijn ...

Wil je altijd op de hoogte blijven?

Scroll naar top