Personeelsadvies

Ook sterk in advisering

Je organisatie verandert continu. Maar je personeel blijft een van de belangrijkste succesfactoren. HR is een vak apart. Wij hebben de expertise om je altijd passend te adviseren. Hoe kunnen je medewerkers zich optimaal ontwikkelen? Hoe verbeter je de duurzame inzetbaarheid van je personeel? Hulp nodig bij verzuimbeleid ? Wij vinden samen met jou het antwoord.

Je kunt bij ons terecht voor:

 • Structurele- of interim HR-ondersteuning.
 • Specialistische HR-ondersteuning. Bijvoorbeeld tijdens een project of bij procesmatige hulp. We bieden ook ondersteuning op structurele basis op bepaalde thema’s.
 • Een check om te kijken of al jouw processen optimaal zijn ingericht.
  Bestuurders en medewerkers van het bestuursbureau  kunnen hier gebruik van maken. Over zowel personele als organisatorische zaken wisselen we graag van gedachten.

Persoonlijk en snel

We werken met korte lijnen. Samen bepalen we in een gesprek het doel en de opdracht. We maken duidelijke afspraken en evalueren periodiek of we op koers zitten. Natuurlijk sturen we direct bij als het nodig is. Doordat we elkaar goed leren kennen is de drempel voor contact laag. Dat moet ook.

Op alle HR-deelgebieden thuis

Onze diensten en producten zijn gericht op: verzuim, formatie en ontwikkeling van personeel.
Iets concreter, CABO kan:

 • Het HR beleid van je organisatie opstellen of actualiseren.
 • Een gesprekcyclus opzetten en implementeren. Ondersteund door aanvullende modules binnen het HR-systeem.
 • Bestuursformatieplannen samenstellen, inclusief financiële en personele verantwoording.
 • Verzuimbegeleiding bieden. Zoals een quickscan van het ziekteverzuim maken, adviseren in verzuimdossiers en gespreksvoering en trajectbegeleiding uitvoeren. Maar ook: coaching in gespreksvoering en trajectbegeleiding zodat je dit als organisatie zelf kan uitvoeren.
 • Functiewaardering uitvoeren: actualiseren van het functieboek en de functiebeschrijvingen.
 • Begeleiding en ondersteunen bij de aanvraag voor eigen risicodragerschap van het Vervangingsfonds. We stellen een analyse- en adviesrapport op voor alle betrokken partijen.
 • Jouw ken- en stuurgetallen benchmarken op het gebied van verzuim, formatie en arbeidsvoorwaarden. Dat levert niet alleen zelfinzicht op, maar ook een vergelijking met de markt.
 • Ondersteunen bij werving- en selectietrajecten. We bieden begeleiding bij het voeren van gesprekken. Daarnaast helpen we bij trajecten van werk-naar-werk.
 • Informatiebijeenkomsten verzorgen over actuele zaken. Bijvoorbeeld wijzigingen in de CAO of wetgeving. We geven workshops en presentaties voor schoolbesturen, HR-medewerkers of (P)GMR.

Heb je een vraag?

Bel of mail ons. Wij denken direct met je mee.

manfred-besselink
aanhalingstekens

Iedere medewerker van een school verdient het om in een financieel gezonde situatie te werken.

Manfred Besselink | Directeur

Scroll naar top