Financieel advies

Financieel advies

Financiële experts die jouw organisatie écht kennen en begrijpen? Dat vraagt om specialisten in onderwijsfinanciën. Dan ben je bij CABO aan het goede adres. Door onze gespecialiseerde kennis van de markt weten we altijd wat er speelt. Samen kijken we naar actuele ontwikkelingen en stemmen je beleid daarop af. We zorgen voor een resultaat dat klopt. Als een bus. Persoonlijk contact vinden wij belangrijk. Daarom houden wij de lijntjes liever kort en duidelijk. Zo bouwen we snel een band op.

Financieel beleid

Een goede begroting begint met de juiste input. Baseer je begroting op de juiste gegevens. Wij beantwoorden samen belangrijke vragen. Zoals:

  • Wat is de financiële situatie van je organisatie?
  • Hoe zijn de reserves en voorzieningen opgebouwd?
  • Is er eenduidig beleid. Dus is iedereen van de afspraken op de hoogte?
  • Is de financiële ruimte van de organisatie in beeld?
  • Wat is er nodig om voldoende inzicht te krijgen?

Wil je deze informatie duidelijk op een rij? CABO helpt je verder. Samen maken we een toekomstgericht financieel beleid.

Financiële beleidskaders

We gaan het financieel beleid optimaal afstemmen op je organisatie. Voor een goed beeld en een juiste inrichting van de financiële administratie, stellen we beleidskaders op. We kijken naar formatie, investeringen, planning & controle en de allocatie van middelen. We gaan duidelijke kaders stellen om de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk in te zetten. Met als uiteindelijk doel: het behouden en verhogen van de onderwijskwaliteit. Onze kadernotitie geeft richting aan jouw beleid en helpt je om de financiële gezondheid te bewaken.

Risicoprofiel

Bij het opstellen van de begroting is het essentieel om te weten wat je financiële speelruimte is. Met invoering van de lumpsumbekostiging, hebben besturen meer vrijheid gekregen. Zo kunnen middelen gerichter ingezet worden. Een goede zaak dus. Maar het brengt ook risico’s met zich mee. Uiteindelijk kan zelfs de continuïteit in gevaar komen. Daarom brengen we de risico’s vroegtijdig in beeld. In combinatie met adequate managementmaatregelen, voorzieningen en de juiste verzekeringen.

Het risicoprofiel geeft een onderbouwing voor de benodigde liquide middelen in relatie tot de vermogenssamenstelling. We brengen de risico’s in kaart. Vanuit dit profiel voeren we beheersmaatregelen in. Vooral voor onvoorziene en niet-beheersbare risico’s is het belangrijk om maatregelen te treffen. In het profiel kwantificeren we de risico’s en vatten we ze samen. Door het inzicht dat ontstaat, kunnen we beslissingen nemen over de inzet van de financiële ruimte. De vraag ‘wat kunnen we doen?’ verandert in: ‘wat gaan we doen’? Actie ondernemen dus. Dat voelt altijd goed.

Training

Financieel management is lastige en complexe materie. Zeker wanneer je het er als directeur of bestuurder ‘even bij moet doen’. Daarom is extra basiskennis altijd goed. CABO geeft trainingen van een dag waarin alle basisbegrippen behandeld worden. Daarnaast reiken we tal van tools aan waarmee je de financiële positie van je organisatie kan beoordelen.

Begeleiding op de werkvloer

Ondersteunen doen we ook in de praktijk. Zo kunnen we je voor bepaalde tijd begeleiden in de dagelijkse werkprocessen of een nieuwe directeur op weg helpen. Vaak moet een nieuwe leidinggevende nog groeien in de functie. Beleidsmatige keuzes maken is dan vaak lastig. Vooral om een goede afweging te maken in de financiële mogelijkheden. Aan het eind van de periode is iedere directeur in staat om met vertrouwen de dagelijkse beleidskeuzes te maken.

Projectbegeleiding

Een andere administratieve inrichting? Wij begeleiden je bij het doorvoeren van een nieuw begrotingsproces. We spreken alles intensief met je door en werken de processen uit. We voeren aanpassingen door in financiële en personele systemen. Medewerkers en directie op alle scholen van de organisatie helpen we op weg. Zo kan iedereen snel zijn weg in de nieuwe systemen vinden.

Heb je een vraag?

Bel of mail ons. Wij denken direct met je mee.

manfred-besselink
aanhalingstekens

Iedere medewerker van een school verdient het om in een financieel gezonde situatie te werken.

Manfred Besselink | Directeur

Scroll naar boven