Wie is verantwoordelijk voor een invalkracht in de Ziektewet?

De PO-Raad heeft afgelopen maanden van haar leden veel vragen gehad over hoe om te gaan met invallers die in de Ziektewet terecht komen nadat hun dienstverband is afgelopen. Hieronder leggen wij de regels uit.

Door de Modernisering Ziektewet zijn werkgevers financieel verantwoordelijk voor medewerkers die na een dienstverband bij de betreffende werkgever in de Ziektewet terechtkomen. Dat geldt ook voor medewerkers die binnen vier weken na het einde van hun dienstverband ziek worden en op dat moment geen andere werkgever of WW-uitkering hebben.

Omdat in het primair onderwijs veel met invallers wordt gewerkt, komt deze situatie binnen deze sector regelmatig voor. Sterker nog: Het komt ook voor dat de betreffende medewerker drie, vier, of vijf werkgevers heeft gehad in de laatste vier weken voordat hij of zij ziek werd.

Laatste werkgever verantwoordelijk
De vraag die dan rijst is welke werkgever is er verantwoordelijk is voor deze medewerker? Is dat alleen de laatste werkgever, of zijn het alle werkgevers waar de medewerker in de laatste 4 weken heeft gewerkt?

Het UWV heeft laten weten dat alleen de laatste verantwoordelijk is voor deze medewerker. Dit betekent dat alleen die werkgever de medewerker ziek moet melden bij UWV en dat ook alleen hij financieel verantwoordelijk wordt gehouden voor de medewerker.

Indien u niet de laatste werkgever bent zou u dus:

  • Geen boete moeten kunnen krijgen wegens het niet ziekmelden van uw ex-medewerker bij UWV
  • Niet financieel verantwoordelijk moeten worden gehouden voor uw ex-medewerker.

Mocht dit toch gebeuren, dan is ons advies om in bezwaar te gaan en dit ook aan ons te melden.

Let wel op: Wanneer twee dienstverbanden bij verschillende werkgevers tegelijkertijd aflopen, dant bent u wel beiden verantwoordelijk. Er zijn dan immers twee laatste werkgevers.

Bron: www.poraad.nl

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 20 januari 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO
  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Donderdag 10 oktober 2019
  • Woensdag 29 januari 2020
  • Donderdag 23 april 2020
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt