• info@cabo.nl
  • +31 314 399 010

Nieuws

Welke pensioenkeuzes kan uw werknemer maken?

23 april 2021

Pensioenvoorlichter Fabian Schumans merkt dat een groot aantal werknemers nog altijd kiest voor een ‘standaardpensioen’ van ABP. Waar niets mis mee is, want het is een goed pensioen. Toch kan het voor uw werknemers nuttig zijn naar alternatieve scenario’s te kijken. ‘Ik wil uitleggen wat het beste bij hun situatie past.’

 

Politieman Erik, ambtenaar Mirjam en schoolbestuurder Jos hebben informatie bij ABP ingewonnen om te ontdekken welke regeling het beste bij hen past. En alle drie kozen ze voor een alternatief. ‘Iedereen die ik spreek, kiest voor een alternatief pensioen, omdat we werknemers in die gesprekken bewust maken van de keuzes en wat het voor hen betekent’, zegt Fabian.

 

Wanneer heeft uw werknemer het geld nodig?

Het begint met de keuze wanneer een werknemer – in de woorden van Fabian – de pensioenpot van ABP gaat aanspreken: op het moment dat hij of zij AOW gaat ontvangen, eerder of juist later. ‘De centrale vraag is altijd: wanneer heeft hij het geld nodig? Dus wat is een mooi moment om te stoppen met werken?’

 

Deeltijdpensioen mooi alternatief

Eerder stoppen met werken is voor veel werknemers een financiële hindernis. Ze krijgen hun pensioen eerder en bouwen minder op, waardoor hun maandelijkse uitkering te laag wordt. Deeltijdpensioen kan dan een mooie oplossing zijn. Hoe het werkt? ‘Uw werknemer werkt dan bijvoorbeeld één of twee dagen minder. Zo spreekt hij een kleiner deel van zijn pensioen aan én blijft hij pensioen opbouwen over het deel dat hij nog werkt’, legt Fabian uit.

 

Sommige werknemers hebben dankzij deze keuzemogelijkheid meer energie om door te werken tot de AOW-leeftijd. Tegelijkertijd krijgen ze meer ruimte voor hobby’s of oppassen op de kleinkinderen. Het kan wel een valkuil zijn, zegt Fabian: ‘Omdat iemand minder uren gaat werken, maar nog wel dezelfde hoeveelheid werk moet verzetten bijvoorbeeld. Het is belangrijk om daar als werkgever goede afspraken over te maken met uw werknemer.’ Als een werknemer door het deeltijdwerken uiteindelijk zelfs later stopt met werken, heeft dan een groot positief effect op zijn maandelijkse pensioenuitkering.

 

Lees meer over minder werken

 

Eerst hoger en dan lager pensioen of andersom

Werknemers kunnen ook de keuze maken om in de beginjaren van hun pensioen tijdelijk een hoger pensioen van ABP te ontvangen. Bijvoorbeeld omdat ze nog geen AOW krijgen. ‘Na de AOW-leeftijd levert een werknemer dan ongeveer een paar tientjes per maand in over de gehele pensioenperiode,’ legt Fabian uit. Kiezen voor eerst een lager en dan een hoger pensioen kan ook, al komt het niet vaak voor.

 

Lees meer over eerst een hoger of lager pensioen

 

Wat met het nabestaandenpensioen?

Het is een lastige overweging en daarom laten veel werknemers het voor wat het is. Het nabestaandenpensioen is bedoeld voor de partner wanneer een werknemer overlijdt. Partners kunnen afzien van nabestaandenpensioen. Dan wordt de eigen pensioenuitkering van uw werknemer hoger. Dit kan een overweging zijn als de partner van uw werknemer bijvoorbeeld zelf een goed pensioen opbouwt.

 

Lees meer over nabestaandenpensioen

 

Welke pensioenkeuzes kan uw werknemer maken?

De vragen van de werknemers met wie Fabian in gesprek gaat, houden hem scherp. Hij weet daardoor wat er leeft. Zijn belangrijkste tip voor werknemers: ‘Neem regie als het gaat om de afsluiting van uw loopbaan en kies vooral wat het beste bij u past.’

 

Heeft uw werknemer vragen over de keuzes die hij kan maken? Veel informatie vindt hij terug in MijnABP en onze klantenservice helpt graag bij vragen. Bekijk de Leidraad pensioenvoorlichting om te weten in welke situaties een individueel of groepsgesprek met een pensioenvoorlichting mogelijk is.

Naar de Leidraad pensioenvoorlichting

 

Bron: www.abp.nl

Scroll naar top