Nieuws

Veel problemen met de gegevenslevering personeel niet in loondienst

23 september 2022

Schoolorganisaties ondervinden problemen met de gegevenslevering personeel niet in loondienst (PNIL). PO-Raad en VO-raad ontvangen veel vragen en klachten en hebben hierover contact met OCW.

Schoolorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs geven aan dat er onvoldoende tijd is om de administratie zodanig in te richten dat gegevenslevering daadwerkelijk mogelijk is. OCW begrijpt dat het dit jaar lastig kan zijn om zorg te dragen voor de levering van de (volledige) PNIL-gegevens over 2021. Als levering nu niet volledig mogelijk is, kun je dit jaar gebruiken als overgangsperiode om de administratie aan te passen zodat er in 2023 wel een volledige levering gedaan kan worden met bijvoorbeeld correcte geboortedatums.

Verder geven schoolorganisaties aan dat de huidige, uitgebreide gegevenslevering PNIL lastig onuitvoerbaar is en veel tijd vergt. PO-Raad en VO-raad voeren hierover nu overleg met OCW en de administratiekantoren (verenigd in BRAVO).

Een handreiking biedt de schoolorganisaties extra informatie over de gegevenslevering. Bij verdere vragen kunnen schoolorganisaties contact opnemen met de helpdesk van DUO.

In februari en april jl. heeft het ministerie van OCW brieven gestuurd naar alle schoolorganisaties met daarin het verzoek om gegevens aan te leveren over personeel niet in loondienst (PNIL) over het jaar 2021. Deze (structurele) uitvraag volgt op de eerdere pilots van de afgelopen jaren. Doel van de gegevensaanlevering PNIL is om inzicht te krijgen in de besteding van onderwijsgeld en in mogelijkheden om de kwaliteit/continuïteit van onderwijs te verbeteren. De gegevens bieden handvatten voor beleid en analyses voor OCW, maar geeft ook de sector zelf inzicht.

Standpunt CABO

Wij hebben onze leden al eerder geïnformeerd over deze gegevenslevering. De verantwoordelijkheid voor de gegevenslevering PNIL ligt bij schoolbesturen. CABO kan daarbij ondersteunen. Maar wij (schoolbesturen en CABO samen) hebben niet alle gegevens die aangeleverd moeten worden.

Wij zijn van mening dat de extra administratieve last in geen enkele verhouding staat tot het inzicht in deze kosten. Het gaat maar om een beperkt deel van de totale kosten van een schoolbestuur. Volgens ons is de gegevenslevering voor schoolbesturen en onderwijsbureaus op deze manier onuitvoerbaar. Bovendien is aanlevering op persoonsniveau onmogelijk of in ieder geval zeer bewerkelijk.

Wij vrezen dat de volgende stap zal zijn: verplichte extra data in de personeels- en salarisadministratie en in de financiële administratie. Wat ons betreft een zeer ongewenste ontwikkeling, met nog meer administratieve lasten. Het zou mooi zijn als er meer vanuit vertrouwen wordt geredeneerd dat schoolbesturen het geld goed besteden.
Dus wat ons betreft wordt deze gegevenslevering zo spoedig mogelijk geschrapt. Of op z’n minst een heel stuk
eenvoudiger.

Mede op ons initiatief hebben wij via de branchevereniging BRAVO gesproken met de PO-raad en OCW/DUO. Wij hebben ons standpunt gedeeld. En we hebben voorstellen gedaan voor een meer werkbare gegevenslevering. Op hoofdlijnen. Vooral kijken naar de grootboekkaart externe inhuur. En de omvang van de inhuur bepalen door de
bedragen van de facturen te delen door de gemiddelde personeelslast van een schoolbestuur.

Helaas is er tot dusver geen enkele beweging bij OCW/DUO. Wij blijven ons inzetten om te komen tot een gegevenslevering zonder onevenredige extra administratieve lasten.

Bron: www.poraad.nl en CABO

Scroll naar top