• info@cabo.nl
  • +31 314 399 010

Nieuws

Uitvoeringsperiode Subsidieregeling inhaal- en ontwikkelprogramma’s verlengd

12 april 2021

Demissionaire ministers Van Engelshoven en Slob hebben de wijziging van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 bekendgemaakt. Naar aanleiding van een motie van Van Meenen (D66) en Westerveld (GroenLinks) is de subsidieregeling aangepast. De uitvoeringsperiode is verlengd tot en met 31 december.

In de motie is gevraagd ‘de verantwoording over deze middelen te vereenvoudigen en de mogelijkheid open te stellen om de middelen ook preventief in te zetten’. Aan dit verzoek is gehoor gegeven.

Verder is in de subsidieregeling invulling gegeven aan de geuite wens meer tijd te krijgen om de activiteiten die scholen in het kader van deze regeling ontplooien, af te ronden. Omdat ook in schooljaar 2020/2021 sprake is (geweest) van (gedeeltelijke) sluiting van scholen en instellingen, kan tijdige uitvoering van de activiteiten in het kader van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 in de knel komen. Door deze wijziging kunnen scholen en instellingen tot en met 31 december 2021 in plaats van tot en met 31 augustus 2021 de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s aanbieden.

Tot slot zijn er enige technische aanpassingen aangebracht.

De wijziging van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 is hieronder te downloaden:

Regeling wijziging subsidieregeling inhaal- en ondersteuningprogramma’s

Bron: www.avs.nl

Scroll naar top