Nieuws

Succesvolle re-integratie, hoe doe je dat?

15 maart 2024

Als een medewerker langdurig ziek is geweest, is het vaak lastig de draad weer op te pakken en terug te keren naar de werkvloer. Wat kun je als werkgever doen om je medewerker succesvol te laten re-integreren? Naast kennis van de juridische verplichtingen vergt dit een mensgerichte en ondersteunende houding en aanpak. In dit artikel lees je wat je als werkgever kunt doen en inzetten om re-integratie zo soepel en effectief mogelijk te laten verlopen.

Communicatie is key

Essentieel in het re-integratieproces is goed luisteren naar je medewerker met begrip en empathie. Neem een ondersteunende houding aan, erken de uitdagingen en bespreek de zorgen en behoeften. Dit kan veel impact hebben op de motivatie en het welzijn van je medewerker.

Juridische aspecten en verplichtingen

Uiteraard is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de juridische aspecten en verplichtingen rondom re-integratie, zoals vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Dit helpt je om het proces correct en zorgvuldig te begeleiden.

Een realistisch en flexibel re-integratieplan

Stel tijdig, samen met je medewerker, een gedetailleerd re-integratieplan op met realistische doelen, rekening houdend met de fysieke en mentale conditie van je medewerker. Dit plan moet aanpasbaar zijn op de voortgang en feedback van medewerker, bedrijfsarts en re-integratiecoach.

Regelmatige check-ins

Regelmatige check-ins met je medewerker en openstaan voor feedback, kunnen je helpen problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Transparante communicatie zorgt voor verbinding, vertrouwen en voorkomt misverstanden.

Een passende werkomgeving

Aanpassingen in de werkomgeving doorvoeren kan een groot verschil maken in het re-integratieproces. Dit kan variëren van een ergonomische aanpassing of een thuiswerkplek tot (tijdelijk) flexibele uren en andere of lichtere taken zonder strakke deadlines.

De rol van collega’s

Ook collega’s spelen een belangrijke rol bij succesvolle re-integratie. Betrek hen dan ook bij dit proces. Zorg ervoor dat ze goed op de hoogte zijn van de situatie van de medewerker en moedig een ondersteunende houding aan. Dit kan helpen om eventuele spanningen of misverstanden te voorkomen en de terugkerende medewerker zich weer welkom te laten voelen in het team.

Professionele ondersteuning

De inzet van professionele ondersteuning, zoals een bedrijfsarts of re-integratiecoach, is een waardevolle investering. Zij kunnen niet alleen adviseren over het re-integratieproces, maar ook ondersteuning bieden bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling van je medewerker.

Conclusie:
Een succesvolle re-integratie vereist aandacht, zorg en betrokkenheid. Door een open communicatie te handhaven, een maatwerkbenadering te volgen, een ondersteunende cultuur te bevorderen, teamleden te betrekken en het proces voortdurend te evalueren, kun je als werkgever een positieve impact hebben op het welzijn, de motivatie en de re-integratie van je medewerker.

Loyalis helpt werkgevers bij succesvolle re-integratie
Onze specialisten kunnen je helpen bij het thema re-integratie.
Neem vrijblijvend contact op via:

E.

T. 045 645 93 20

Bron: www.loyalis.nl

Scroll naar boven