Nieuws

Subsidieregeling sterk techniekonderwijs

26 april 2024

Demissionair minister Helder  van VWS heeft de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2025–2028 in de Staatscourant gepubliceerd. De subsidie verbreedt zich tot techniekonderwijs binnen het hele vmbo. Deze regeling treedt in werking met ingang van 3 april 2024 en vervalt met ingang van 30 maart 2029.

Sinds 2018 maakt het kabinet structureel 100 miljoen euro vrij voor de versterking van het techniekonderwijs in het beroepsgericht vmbo. Hiervan is ongeveer 97 miljoen euro voor de bekostiging van scholen. Vanaf 2020 is dit geld via een subsidieregeling verdeeld over een landelijk dekkend netwerk van Sterk Techniekonderwijs-regio’s. In deze STO-regio’s werken vmbo-scholen, het bedrijfsleven en het mbo in regioverband samen aan hoogwaardig techniekonderwijs.

Om de opgebouwde samenwerking uit te breiden en te verduurzamen is voor de periode 2025 tot en met 2028 een nieuwe subsidieregeling STO uitgeschreven. Deze regeling is in samenwerking met het onderwijsveld vormgegeven en de focus komt steeds meer te liggen op techniekonderwijs binnen het hele vmbo. Dat betekent bijvoorbeeld dat ook technische keuzevakken, technische praktijkgerichte programma’s en techniek in de onderbouw voor subsidie in aanmerking komen, maar ook bijvoorbeeld praktijkgerichte programma’s in de havo of keuzevakken in het vwo kunnen gebruikmaken van de STO-faciliteiten. De regio’s bepalen welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen en moeten ook aandacht besteden aan maatschappelijke thema’s zoals klimaat, diversiteit en onderwijspersoneel.

Links

Bron: www.avs.nl

Scroll naar boven