Nieuws

Subsidie voor meer inclusieve leeromgeving

01 juli 2024

Scholen willen wel graag inclusiever onderwijs bieden, maar vaak ontbreken de juiste randvoorwaarden. Dat is gebleken uit een recente peiling AVS-leden. De leeromgeving noemen schoolleiders in deze enquête vaak als obstakel. Daarom willen we je wijzen op de mogelijkheid om hiervoor subsidie te krijgen, ook al is AVS in basis vóór structurele geldstromen en blijven we daarvoor pleiten bij de politiek en in het onderwijsveld.

Het ministerie werkt aan een regeling waarmee reguliere scholen en scholen voor gespecialiseerd onderwijs intensiever kunnen gaan samenwerken. De subsidie biedt ruimte om samen te experimenteren hoe je inclusiever onderwijs kunt realiseren. Allerlei vormen van samenwerking zijn denkbaar. Scholen voor speciaal en regulier onderwijs kunnen elkaar opzoeken, maar ook het praktijkonderwijs en het speciaal basisonderwijs kunnen gaan samenwerken of het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

Doel van de nieuwe regeling is dat alle óf een deel van de leerlingen (dat laatste is nieuw) die nu speciaal onderwijs volgen, volledig naar een reguliere school gaan. Dat maakt samenwerken op kleine schaal tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs mogelijk en daardoor hopelijk óók toegankelijker, waardoor inclusief onderwijs een stap dichterbij komt. Leerlingen kunnen dankzij deze subsidie bijvoorbeeld extra ondersteuning krijgen vanuit het gespecialiseerd onderwijs of een reguliere school kan samen met het speciaal onderwijs een ondersteuningsklas inrichten.

Wil je als school of samenwerkingsverband zo’n samenwerking beginnen om inclusief onderwijs mogelijk te maken? Als je daarmee op 1 januari 2025 wil starten, vraag dan je subsidie uiterlijk 1 oktober 2024 aan. Reken erop dat je voorbereidingstijd nodig hebt om de aanvraag volledig in te dienen. Wanneer je meer tijd nodig hebt, dan kun je tot 1 mei 2025 een aanvraag indienen en dan kun je 1 augustus 2025 beginnen.

Deze subsidieregeling loopt tot 1 augustus 2034.

Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen met vragen over de beleidsregel terecht bij het Steunpunt Passend Onderwijs.

Links

Bron: www.avs.nl

Scroll naar boven