Nieuws

Subsidie beschikbaar om laaggeletterdheid bij ouders tegen te gaan

25 januari 2023

Op 1 januari 2023 start een nieuwe subsidieronde van Tel mee met Taal. Scholen kunnen subsidie aanvragen om laaggeletterdheid van ouders tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten om de (digitale) geletterdheid van ouders te verbeteren of om educatief partnerschap tussen ouders en school te bevorderen.

Investeren in de (taal)vaardigheden van ouders heeft niet alleen voordelen voor de ouders zelf, maar ook voor de school of instelling. Een taalrijke omgeving thuis biedt kinderen meer kansen waardoor ze ook taalvaardiger worden. Ook leidt het vaak tot betere communicatie tussen de ouders en de school en een hogere betrokkenheid van ouders.

Twee soorten subsidie

Er zijn twee soorten subsidie beschikbaar:

  • Subsidie voor een cursus taal, rekenen of digitale vaardigheden voor laaggeletterde ouders;
  • Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan educatief partnerschap en een educatief thuismilieu. Denk hierbij aan activiteiten die een meer talige thuisomgeving stimuleren, zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij (voor)lezen of ouders  meer betrekken bij de taalontwikkeling van hun kind.

De subsidie is maximaal € 125.000 per aanvraag en er moet een eigen bijdrage worden betaald. Tel mee met Taal vergoedt 67 procent van een cursus of andere activiteit. Als het subsidiebudget wordt overvraagd, gaan we over tot loting. Heeft u eerder subsidie ontvangen? Ook dan kunt u een aanvraag indienen.

U kunt de subsidie aanvragen van 1 januari tot en met 28 februari 2023.

Meer informatie

Heeft u vragen over de subsidieregeling?  Dan kunt u contact opnemen met DUS-i.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Scroll naar boven