Nieuws

Scholen hebben grote reserves, maar dat heeft zijn oorzaken

17 november 2023

Follow The Money, platform voor onderzoeksjournalistiek, constateert in een uitgebreide analyse dat in het funderend onderwijs de reserves hard groeien. Basis- en middelbare scholen hebben in totaal 8 miljard euro op de bank staan, aldus FTM. Daar stopt de analyse echter niet. Het onderzoek gaat ook uitgebreid in op de oorzaken van de groei van de reserves, zoals onzekerheid over de overheidsbekostiging en de vele potjes met tijdelijk geld die de overheid ter beschikking stelt.

De reserves en liquide middelen van alle vo-scholen gezamenlijk zijn de afgelopen vijf jaren fors toegenomen, met name in de periode 2020 – 2022. Dit is een ongewenste ontwikkeling; onderwijsgeld moet zoveel mogelijk worden ingezet ten behoeve van de leerling. Zie onze recente berichtgeving hierover naar aanleiding van de publicatie van de financiële jaarcijfers over 2022 door DUO.

Follow The Money beschrijft uitgebreid hoe scholen de afgelopen jaren worstelen met de grote hoeveelheid aan extra tijdelijke subsidies en geoormerkte bekostiging. Denk aan de subsidie Basisvaardigheden en de 5,8 miljard euro aan NPO-gelden, gericht op het wegwerken van leerachterstand als gevolg van de coronapandemie. Het grootste gedeelte van de 5,8 miljard euro dat voor het funderend onderwijs hiervoor beschikbaar is gesteld, is in de periode van 2020-2022 uitgekeerd. Het lerarentekort en de algemene krapte op de arbeidsmarkt maken het moeilijk om voldoende en goed personeel te vinden om deze eenmalige extra middelen te besteden.

Het feit dat reserves en liquide middelen groeien, betekent dan ook niet dat scholen het geld niet nodig hebben. Het laat vooral zien dat de wijze van financieren van scholen de afgelopen jaren erg ingewikkeld is geworden, mede door de onvoorspelbaarheid van de bekostiging. De grote uitdagingen in de sector vragen om een lange adem, een stabiele en voorspelbare bekostiging en om voldoende personeel.

LEES DE ANALYSE VAN FOLLOW THE MONEY 

 

Bron: www.vo-raad.nl

Scroll naar boven