• info@cabo.nl
  • +31 314 399 010

Nieuws

Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim VO

19 april 2021

Op 13 april 2021 is de Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo gepubliceerd. Met deze regeling wordt aanvullende bekostiging beschikbaar gesteld aan schoolbesturen voor het behalen van twee van de sectorakkoorddoelen waarbij nog extra stappen gezet moeten worden:

 

  1. het verbeteren van het strategische personeelsbeleid en de begeleiding van startende leraren en schoolleiders;
  2. het aanpakken van verzuim.

 

Deze aanvullende bekostiging moet ervoor zorgen dat scholen en schoolbesturen er effectief werk van maken om deze doelstellingen te behalen. Het uitgangspunt daarbij is dat:

  • schoolbesturen hun organisatie op een toekomstbestendige manier vormgeven waarbij een koppeling wordt gemaakt tussen onderwijs- en personeelsontwikkeling;
  • scholen een plek zijn waar zowel leerlingen, leraren als schoolleiders zich continu ontwikkelen;
  • scholen eraan werken om uitdagend onderwijs voor elke leerling te bieden.

 

In 2021 ontvangt het bevoegde gezag een bedrag van 93,90 euro per leerling voor het verbeteren van het strategische personeelsbeleid en de begeleiding van startende leraren en schoolleiders. Het bevoegd gezag ontvangt in 2021 een bedrag van 21,00 euro per leerling voor het aanpakken van verzuim.

De Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo is hieronder te downloaden.

 

Downloads

Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid vo


Bron: www.avs.nl

Scroll naar top