Nieuws

Plan voor overgang naar nieuwe ABP-pensioenregeling gepubliceerd

15 maart 2024

De gemaakte afspraken over de ABP-pensioenregeling 2027 zijn door sociale partners in overheids- en onderwijssectoren uitgewerkt in een concept-transitieplan. In het transitieplan staan zowel afspraken over de ABP-pensioenregeling 2027, maar ook over het verhuizen van de pensioenaanspraken naar het nieuwe pensioenstelsel (invaren) en adequate compensatie voor groepen die nadelige effecten ondervinden van de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel.

Eind vorig jaar waren sociale partners reeds tot een hoofdlijnenresultaat gekomen, dit is nu verder uitgewerkt in het wettelijk vereiste transitieplan. Het transitieplan is nog in concept, want eind maart kunnen verenigingen van gepensioneerden en verenigingen van voormalige deelnemers gebruik maken van het wettelijke hoorrecht en hun stem laten horen over de door sociale partners gemaakt afspraken. Vanaf april zal de achterbanraadpleging plaatsvinden van de vakbonden. Naar verwachting bieden sociale partners het definitieve transitieplan in juli aan ABP aan. ABP gaat vervolgens de nieuwe pensioenregeling implementeren, zodat deze vanaf per 1 januari 2027 in kan gaan.

Sociale partners vinden het van belang dat iedereen kennis kan nemen van de inhoud van het concept-transitieplan. Daarom wordt niet alleen het concept-transitieplan gepubliceerd, maar is er ook gewerkt aan een toegankelijke samenvatting.

De PO-Raad werkt bij de gesprekken over de ABP-pensioenregeling namens het primair onderwijs samen met de andere organisaties voor de decentrale overheden en de onderwijssectoren in de Stichting Zelfstandig Publieke Werkgevers (ZPW).

Downloads

Concept-transitieplan ABP-pensioenregeling 2027

Samenvatting concept-transitieplan ABP-pensioenregeling 2027

Bron: www.poraad.nl

Scroll naar boven