Nieuws

Nieuwe gegevens vangnetbepaling 2023 en 2024

02 april 2024

Het kan zijn dat scholen of samenwerkingsverbanden door de wijziging recht hebben op meer of minder vangnetbekostiging. De nieuwe aangepaste bestanden kunt u vinden in Mijn DUO. In de nieuwe bestanden zijn de volgende gegevens geüpdatet:

  • Leerlingen zijn wel meegeteld als: leerlingen tussen 2 februari en 1 juni op een go-school zijn ingeschreven met een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring van vóór 1 februari.
  • Leerlingen zijn niet meegeteld als: leerlingen een andere bekostigde inschrijving hadden op een sbo, so of vso op 1 februari.
  • Wijzigingen in leerlingenadministratie door instellingen.

Bepalen vangnet

Voor het bepalen van het vangnet van 2023 kunt u gebruik maken van de gegevens over schooljaar 2021-2022. Voor 2024 zijn dit de gegevens over schooljaar 2022-2023.

Meer informatie

Meer informatie over de vangnetbepaling kunt u vinden op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs Link opent externe pagina. Hier vindt u onder andere nieuwe rekentools met instructie en een Q&A.

Bron: www.duo.nl

Scroll naar boven