Nieuws

Modelreglementen en statuten WMS geactualiseerd

15 maart 2024

De Wet op de Medezeggenschap (WMS) verplicht scholen en samenwerkingsverbanden om een medezeggenschapsstatuut voor de inrichting van de medezeggenschap vast te stellen. Ook moet er voor elke medezeggenschapsraad een reglement zijn. De modelstatuten en modelreglementen zijn vernieuwd en beschikbaar via www.infowms.nl.

Veelvoorkomende knelpunten in het functioneren van medezeggenschapsraden zijn in de nieuwe documenten aangepakt. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de verkiezingen, de omvang en samenstelling van de MR, de informatieverstrekking van het bevoegd gezag aan de MR en de tijdelijke vervanging van MR-leden. Ook is er een aantal facultatieve bepalingen toegevoegd.

Bij de herziening werkt AVS samen met onder andere de AOb, CNV, Ouders & Onderwijs, de PO-Raad en de VO-raad, VOO en Stichting Onderwijsgeschillen.

Medezeggenschapsstatuut

In het medezeggenschapsstatuut staan de afspraken die het bevoegd gezag en de (G)MR maken over de inrichting van de medezeggenschap. Het bevoegd gezag moet het medezeggenschapsstatuut ten minste één keer per twee jaar vaststellen. Vaststelling kan alleen als ten minste twee derde van de leden van de raad met het voorstel heeft ingestemd.

Medezeggenschapsreglement

In het medezeggenschapsreglement staan de taken en bevoegdheden van de MR. Dit zijn taken en bevoegdheden die in de WMS staan, maar er kunnen ook aanvullende bevoegdheden in het reglement worden opgenomen. Het bevoegd gezag stelt het reglement op en legt het ter instemming voor aan de (G)MR. De MR kan ook zelf voorstellen doen om het reglement te wijzigen.

Vrij gebruik door scholen en instellingen

De voorbeelden op www.infowms.nl zijn altijd aangepast aan de geldende wettekst. Er zijn voor elke onderwijssector en voor samenwerkingsverbanden modelstatuten en modelreglementen beschikbaar. De documenten zijn vrij te gebruiken door scholen en instellingen, onder vermelding van de bron (www.infowms.nl).

Bron: www.avs.nl

Scroll naar boven