Nieuws

Master volgen in 2024? Vraag de Schoolleidersbeurs-VO aan!

02 april 2024

Is 2024 het jaar dat je in je rol als schoolleider eindelijk de master gaat volgen die al een tijdje op je bucketlist staat? Denk aan de Schoolleidersbeurs-VO en vraag deze aan! Vanaf 1 april a.s. kun je een aanvraag doen voor een master die start op of na 1 september 2024. Tevens is aanvragen met terugwerkende kracht (voor opleidingen gestart op of na 1 augustus 2023) mogelijk.

Ben je teamleider, unitleider, afdelingsleider, (adjunct)directeur of (con)rector, kortom schoolleider, en ga je een masteropleiding volgen? Weet dat de Schoolleidersbeurs-VO er is voor het financieren van NVAO-geaccrediteerde masters. Met deze beurs krijg je een ruime tegemoetkoming voor de opleidings-, vervangings- en eventuele overige kosten voor maximaal 2 studiejaren tot een maximumbedrag van € 45.000.

Jaarlijks is er vanuit het Onderwijsakkoord € 8 miljoen beschikbaar voor de Schoolleidersbeurs-VO. Met de Schoolleidersbeurs-VO kunnen schoolleiders investeren in hun professionele ontwikkeling. De regeling is vastgesteld door de sociale partners in het voortgezet onderwijs en wordt uitgevoerd door Voion.

Kijk voor de voorwaarden, praktische informatie en het digitale aanvraagformulier op www.schoolleidersbeurs-vo.nl.

Ruimte voor meer aanvragen

De Schoolleidersbeurs-VO is gestart in september 2023. Inmiddels zijn er bijna 100 succesvolle aanvragen gedaan voor een schoolleidersbeurs. Binnen het budget dat er is vanuit het Onderwijsakkoord bestaat nog ruimte, dus maak gebruik van deze bijzondere kans!

De opleidingen waarvoor tot nu toe het vaakst een beurs is aangevraagd zijn:

  • Master Educational leadership
  • Executive Master of Management in Education
  • Master Management, Cultuur en verandering
  • Master Leiderschap in Onderwijs

Wie mag de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen?

Schoolleiders die aan onderstaande voorwaarden voldoen kunnen één keer in hun loopbaan gebruik maken van de Schoolleidersbeurs-VO:

  • Je bent een schoolleider (van teamleider tot rector) in het voortgezet onderwijs en hebt een vast dienstverband bij een door OCW bekostigde vo-school die onder de CAO VO valt (vmbo-scholen die onder een ROC vallen zijn de uitzondering hierop);
  • Je geeft onderwijskundig én organisatorisch leiding én draagt verantwoordelijkheid voor (een gedeelte van) het personeel in de school;
  • Je hebt een hbo/wo bachelor opleiding afgerond.

Bestuurders en medewerkers die op uitzendbasis of interimbasis aan het werk zijn, komen niet in aanmerking voor de Schoolleidersbeurs-VO.

Voor welke opleiding kun je de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen?

  • Je volgt een door de NVAO geaccrediteerde masteropleiding in Nederland die opleidt tot een Master degree. Je kunt in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO-register) kijken of je opleiding aan deze voorwaarde voldoet;
  • De studielast van de gehele opleiding bedraagt minimaal 30 studiepunten (ECTS).

GA NAAR SCHOOLLEIDERSBEURS-VO 

Bron: www.vo-raad.nl

Scroll naar boven