• info@cabo.nl
  • +31 314 399 010

Nieuws

Inzet extra personeel, waar moet je op letten?

04 juni 2021

In verband met de beschikbaar gestelde middelen via het Nationaal Programma Onderwijs kunnen schoolbesturen de komende tijd extra personeel inschakelen. Bij veel besturen leeft de vraag hoe zij de inzet van personeel kunnen vormgeven en waar ze op moeten letten in het kader van geldende wetgeving en de cao. In deze handreiking zet de PO-Raad de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Er zijn verschillende manieren waarop een schoolbestuur extra personeel kan inzetten. De handreiking geeft een overzicht met de bijbehorende aandachtspunten. De inzet van externe krachten, bijvoorbeeld op uitzend- of payrollbasis of het inschakelen van ZZP’ers, valt buiten de reikwijdte van het overzicht.

Red. CABO: Wij passen de arbeidsovereenkomsten en de bevestiging van tijdelijke uitbreidingen zodanig aan, dat hieruit duidelijk blijkt dat er sprake is van inzet van kennelijk tijdelijke aard op NPO-gelden.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Handreiking inzet tijdelijk personeel

Bron: www.poraad.nl

Scroll naar top