• info@cabo.nl
  • +31 314 399 010

Nieuws

Intrekken conceptbesluit werken na de AOW

12 april 2021

De overgangsmaatregel bij de Wet Werken na de AOW  kan niet per 1 april 2021 vervallen. Dat betekent  onder meer dat de periode van loondoorbetaling bij ziekte niet per 1 april 2021 van dertien weken naar zes weken wordt teruggebracht.

Eerder werd de Kamer geïnformeerd over het voornemen om de overgangsmaatregel bij de Wet Werken na de AOW per 1 april 2021 te laten vervallen. Naast de periode van loondoorbetaling bij ziekte, zou de kortere termijn van zes weken ook gelden voor:

  • het recht op ZW-uitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid
  • het opzegverbod bij ziekte;
  • de re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte.

Door onder meer de benodigde voorbereidingstijd bij UWV zal het terugbrengen van de termijn niet voor 1 januari 2022 gebeuren.

Meer informatie

Bron: www.rijksoverheid.nl

Scroll naar top