Nieuws

Honderden miljoenen uit Groeifonds naar onderwijs – PO/VO

02 april 2024

Voor het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting komt € 483,7 miljoen beschikbaar, waarvan € 359,5 miljoen voorwaardelijk. Het geld komt uit het Nationaal Groeifonds.

De impuls is bedoeld voor kwaliteitsverbetering en kostenbesparing bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. De gedachte is dat betere schoolgebouwen positief bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

Uit het Nationaal Groeifonds gaat € 351,6 miljoen naar het project Techkwadraat, waarvan € 205,8 miljoen voorwaardelijk. Dit project is bedoeld om in het primair en voortgezet onderwijs een goede basis te leggen voor technische en digitale vaardigheden.

Er gaat ook geld uit het Nationaal Groeifonds naar open (digitale) leermiddelen. De idee is dat die de kwaliteit van onderwijs kunnen verbeteren, doordat lesmateriaal beter aansluit bij de behoeften van leraren en leerlingen. In 2022 is € 20,5 miljoen definitief toegekend en is € 57,9 miljoen voorwaardelijk toegekend. Hiervan wordt € 19,5 miljoen nu definitief.

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor het duurzame verdienvermogen van Nederland.

Lees meer…

Bron: www.vosabb.nl

Scroll naar boven