Nieuws

Hoelang heeft zieke AOW’er recht op loon in 2023?

25 januari 2023

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Verzamelwet SZW 2023. In deze wet is onder meer overgangsrecht geregeld voor de loondoorbetalingstermijn bij zieke AOW-gerechtigde werknemers. Die termijn wordt komend jaar zes weken.

Elk jaar verwerkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) allerlei kleine wetswijzigingen op het gebied van arbeid en sociale zekerheid in één verzamelwetsvoorstel: de Verzamelwet SZW. Eén van de kleine wijzigingen voor dit jaar is een gunstiger overgangsrecht voor AOW-gerechtigde werknemers die al ziek zijn voordat de loondoorbetalingsplicht van werkgevers per 1 juli 2023 wordt teruggebracht naar zes weken. Nu de Eerste Kamer zich achter het wetsvoorstel heeft geschaard, is het zeker dat deze wijziging doorgaat.

13 weken opzegverbod, re-integratieplichten en ZW-uitkering

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd regelt dat de werkgever bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer het loon maar zes weken hoeft door te betalen (in plaats van 104 weken). Wel bepaalde overgangsrecht dat de termijn voorlopig 13 weken zou blijven. Inmiddels is voorgenomen dat per 1 juli 2023 de wettelijke termijn van zes weken ingaat. In de Verzamelwet SZW 2023 staat dat de termijn van 13 weken van toepassing blijft voor AOW’ers die al vóór 1 juli 2023 ziek zijn. Naast de loondoorbetalingsplicht geldt de termijn ook voor de re-integratieplichten, het opzegverbod tijdens ziekte én het recht op een Ziektewet-uitkering. Een AOW’er die zich op of na 1 juli 2023 ziek meldt, moet wel genoegen nemen met de kortere termijn van zes weken.

Ook termijn van 13 weken bij samentelling ziekteperioden

In de toelichting op het wetsvoorstel wordt benoemd dat om te bepalen welke termijn geldt, ook de regels voor het samentellen van ziekteperioden relevant zijn. Als twee ziekteperioden elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, wordt dit gezien als één ziekteperiode. Als een werknemer enkele weken vóór 1 juli 2023 ziek wordt (en dus maximaal 13 weken het loon krijgt doorbetaald), herstelt binnen die 13 weken en vervolgens binnen vier weken zich weer ziek meldt, kan hij de termijn van 13 weken volmaken.

Bron: www.rendement.nl

Scroll naar boven