Nieuws

Geen compensatie transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid én conflict

02 april 2024

Het UWV compenseert de transitievergoeding onder specifieke voorwaarden. In een zaak kreeg een werkgever geen compensatie, omdat er naast arbeidsongeschiktheid sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding.

Het dienstverband van een bepaalde werknemer was na 2 jaar ziekte beëindigd met een vaststellingsovereenkomst. Maar er speelde meer dan ziekte alleen. Uit deze overeenkomst en uit andere stukken bleek dat er ook een arbeidsconflict was tussen de werkgever en de werknemer. In de vaststellingsovereenkomst stond bijvoorbeeld dat er sprake was van een ‘vergaand verschil van inzicht’.

Werkgever wil compensatie, UWV weigert

De werkgever voerde bij de Centrale Raad van Beroep aan dat de reden voor het ontslag tweeledig kan zijn. Namelijk zowel gebaseerd op arbeidsongeschiktheid als op een arbeidsconflict. Volgens het UWV is er vanwege het conflict tussen de werknemer en werkgever sprake van een verstoorde arbeidsrelatie en niet (alleen) van langdurige arbeidsongeschiktheid. De uitvoeringsinstantie weigerde de compensatie van de transitievergoeding daarom uit te betalen aan de werkgever.

UWV krijgt gelijk

De Centrale Raad van Beroep ging in zijn uitspraak mee met het UWV. Het UWV kan een transitievergoeding alleen compenseren als er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid. Een verstoorde arbeidsrelatie vormt geen aanleiding om over te gaan tot compensatie. Het UWV heeft in dit geval de compensatie transitievergoeding dus terecht geweigerd, aldus de rechter.

De Wet compensatie transitievergoeding

De Wet compensatie transitievergoeding heeft tot doel het ontlopen van de betaling van de transitievergoeding door werkgevers te ontmoedigen. Op basis van deze wet kunnen werkgevers de transitievergoeding terugkrijgen van het UWV, die zij hebben moeten betalen bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Hierdoor is er geen reden meer om een slapend dienstverband in stand te houden.

Voorwaarden compensatie transitievergoeding

  • Om in aanmerking te komen voor een compensatie van de transitievergoeding, moet je aan een tweetal voorwaarden voldoen: je moet een transitievergoeding verschuldigd zijn aan je werknemer en je moet de arbeidsovereenkomst van je medewerker hebben beëindigd na 2 jaar ziekte.
  • Als je aan deze voorwaarden voldoet, verstrekt het UWV op jouw verzoek een compensatie van de (eerder uitbetaalde) transitievergoeding.

Centrale Raad van Beroep, 15 februari 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:303

Bron: www.salarisnet.nl

Scroll naar boven