Nieuws

Format inrichtingsplan tijdelijke onderwijsvoorziening – PO/VO

15 juni 2022

Het ministerie van OCW heeft een format gepubliceerd dat scholen kunnen gebruiken om aan te geven hoe zij onderwijs aan Oekraïense kinderen organiseren.

Op het format inrichtingsplan voor tijdelijke onderwijsvoorziening geeft de school onder andere een (korte) omschrijving van het onderwijsprogramma per groep. Andere aspecten die op het formulier aan bod komen:

  • Bevoegdheid personeel
  • Inzet buitenlands personeel
  • Zorgplicht
  • Afstandsonderwijs
  • Uitstroom naar regulier onderwijs

Het ingevulde format mailt de school naar . Het ministerie deelt de informatie met de Inspectie van het Onderwijs.

Bron: www.vosabb.nl

Scroll naar top