Nieuws

Flinke impuls Bibliotheek op school

17 november 2023

Bibliotheken krijgen 74 miljoen euro vanuit het ‘Masterplan basisvaardigheden’ om meer scholen en kinderopvanglocaties te laten profiteren van BoekStart en de Bibliotheek op school. Minister Paul (po en vo) en staatssecretaris Uslu (media en cultuur) hebben dat op 30 oktober tijdens een schoolbezoek in Utrecht bekendgemaakt.

De toekenning is een vervolg op de ‘Impulsregeling Masterplan basisvaardigheden 2022-2023’ voor nieuwe locaties BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school. De aanvraag van in totaal 74 miljoen euro is toegekend aan Stichting Lezen. Deze stichting zal het geld de komende jaren verdelen over de participerende bibliotheken, die het inzetten op scholen en kinderopvanglocaties in hun werkgebied.

Concreet kunnen de komende drie jaar 1800 kinderdagverblijven en scholen in het primair onderwijs, het vmbo, het praktijkonderwijs en het beroepsonderwijs voor het eerst gaan samenwerken met de bibliotheek via BoekStart en de Bibliotheek op school. Daarnaast kunnen ruim 6000 kinderopvanglocaties en scholen hun bestaande samenwerking met de lokale bibliotheek verder uitbouwen. Zij krijgen (extra) ondersteuning van leesconsulenten. Deze deskundigen helpen leerlingen bijvoorbeeld bij het uitzoeken van boeken die bij hen passen, ondersteunen bij het organiseren van leesactiviteiten en adviseren schoolteams over wat er nodig is om leerlingen sneller een boek te laten pakken. Ook kunnen ze ondersteunen als een school een leesplan wil opstellen en helpen bij het opbouwen of uitbreiden van een bibliotheekcollectie. Scholen die dit het hardste nodig hebben omdat ze relatief veel leerlingen hebben met een risico op leerachterstanden, krijgen extra ondersteuning.

Wil je als school graag starten met de Bibliotheek op school? Neem dan contact op met je lokale bibliotheek.

LEES MEER OVER BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 

Bron: www.vo-raad.nl

Scroll naar boven