Nieuws

Beleid nieuwkomersonderwijs ‘matig’ – PO/VO

27 mei 2024

De Algemene Rekenkamer beoordeelt het gevoerde onderwijsbeleid voor nieuwkomers als ‘matig’. Dat staat in het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023.

OCW trok in 2023 meer geld uit voor nieuwkomersonderwijs. Dat geld is deels besteed aan leerlingenvervoer en schoolgebouwen, die nodig waren vanwege de toestroom van Oekraïense vluchtelingen. Er is ook meer geld naar nieuwkomersonderwijs gegaan, omdat er sowieso meer nieuwkomers waren.

Toegang tot onderwijs

De Algemene Rekenkamer noemt het positief, dat het overgrote deel van de nieuwkomers toegang heeft tot onderwijs. ‘Maar bij een hoge instroom (…) krijgen niet alle leerlingen toegang tot onderwijs. April 2023 hadden circa 2.000 leerlingen geen toegang tot onderwijs. Eind 2023 kregen circa 30.000 leerlingen nieuwkomersonderwijs. En de kwaliteit van het onderwijs wordt ook minder. Daardoor stromen nieuwkomersleerlingen niet altijd goed voorbereid door naar gewoon onderwijs’, zo staat in het rapport.

Ook merkt de Algemene Rekenkamer op dat de huidige opzet van het onderwijs niet goed werkt voor analfabeten en nieuwkomers die veel moeten verhuizen. ‘Zij lopen risico dat ze minder goed voorbereid moeten doorstromen. De minister weet welke knelpunten er zijn (…), maar heeft nog niet voor alles een oplossing. Daarom beoordelen we het gevoerde beleid als matig.’

Controle op misbruik

In hetzelfde rapport staat ook dat de controle op misbruik of oneigenlijk gebruik van onderwijssubsidies te wensen overlaat. Bij de subsidieregeling voor de verbetering van basisvaardigheden voldoet de aanpak, maar dat is volgens de Algemene Rekenkamer niet altijd het geval bij andere subsidieregelingen voor het onderwijs.

OCW krijgt van de Algemene Rekenkamer het advies om subsidieregelingen te koppelen aan concrete doelen, omdat anders niet kan worden beoordeeld welke effecten grote investeringen hebben.

Lees meer…

Bron: www.vosabb.nl

Scroll naar boven