Nieuws

Achterstandsscores per school gepubliceerd

01 juli 2024

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de achterstandsscores per basisschoolvestiging gepubliceerd. Deze scores zijn berekend voor de teldatum 1 februari 2024.

Het bestand van CBS bevat een werkblad voor en na toepassing van de drempel. Het ministerie van OCW gebruikt de scores na toepassing van de drempel als basis voor het toekennen van de extra bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2025. Het bedrag per scorepunt wordt gepubliceerd in de Eerste regeling bekostiging WPO en WEC 2025 (najaar 2024).

Herijking

Op dit moment vindt er door het CBS een herijking van de indicator onderwijsachterstanden plaats. De verwachte ingangsdatum hiervan is 1 januari 2026.

Bron: www.poraad.nl

Scroll naar boven