Voortzetten of starten vervangingspool per 1 januari 2018

Het reglement van het Vervangingsfonds biedt ook voor het jaar 2018 weer de mogelijkheid om een vervangingspool in te richten.

Heeft u als bestuur al een vervangingspool?
Alle besturen die per 1 oktober 2017 bij ons geregistreerd staan met een vervangingspool, vallend onder paragraaf 4.2 van het reglement, ontvangen daartoe deze week van ons een brief met een handhaafformulier.

Wilt u starten met een nieuwe vervangingspool?
Als uw bestuur momenteel geen vervangingspool heeft, kunt u toestemming vragen aan het Vervangingsfonds voor het starten met een nieuwe pool. Dit doet u met bijgaand aanvraagformulier.

Meldt u voor 1 november 2017 schriftelijk aan en vermeld bij uw aanmelding ook de omvang van uw totale formatie in fte per 1 november 2017. Wij beoordelen uw aanvraag en laten u voor 1 december 2017 weten of u mag starten met de vervangingspool.

Omvang vervangingspool
Ook vanaf 1 januari 2018 is het mogelijk om in plaats van een vervangingspool met een omvang van 4% van de formatie (vereiste inzet is dan 98%), een vervangingspool met een omvang van 6% van de formatie (vereiste inzet is dan 100%) in te stellen. Bij uw aanmelding geeft u aan voor welke maximale omvang u kiest.

Bron: www.vervangingsfonds.nl

YOUFORCE


Geef uw mutaties digitaal aan ons doorMeer


PROACTIVE


Wij ontzorgen u middels digitale factuurverwerkingMeer


NIEUWSBRIEF


Meld u aan voor de nieuwsbrief, dan blijft u op de hoogteMeer


SPREEKUUR


Meld u aan voor het ABP spreekuurMeer


KWALIFIER


Cabo maakt deel uit van Kwalifier

Meer