Voortgang cao-onderhandelingen: trage vorderingen

De onderhandelingen over een nieuwe cao vorderen traag. In de afgelopen weken is regelmatig met de onderwijsbonden overleg gevoerd om tot oplossingen te komen. In kleine stappen wordt voortgang geboekt maar het lukt tot nu toe nog niet om tot een acceptabele overbrugging van de verschillen te komen. Volgende week komen de onderhandelingsdelegaties weer bijeen.

In de onderhandelingen met de bonden staat een diversiteit aan onderwerpen op de agenda. Naast loon zijn dat onder andere de ketenbepaling, het convenant werkdrukverlichting en personeelstekorten, de beschikbaarheidstabel en taakbeleid. Andere belangrijke thema’s zijn de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) en de schoolleiders.

Bron: www.vo-raad.nl

 

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Donderdag 23 april 2020
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt