Voorlopige premies Vervangingsfonds per 1 januari 2018

De voorlopige premiepercentages per 1 januari 2018 zijn bekend. Alle besturen en administratiekantoren zijn hierover per brief geïnformeerd.

De voorlopige premies kunnen besturen helpen om zo vroeg mogelijk een inschatting te maken van de financiële consequenties voor komend jaar. Bijvoorbeeld bij de overweging om per 1 januari 2018 eigenrisicodrager te worden en/of om als eigenrisicodrager gebruik te maken van een van de financiële varianten van het Vervangingsfonds.

De voorlopige premies per 1 januari 2018
Hieronder vindt u een overzicht van de voorlopige premies ‘verplicht’, ‘vrijwillig’, ‘volledig eigen risicodrager’ en ‘eigen risicodrager met financiële variant’.

Voorlopige premies ‘verplicht’ en ‘vrijwillig’
Het bestuur van het Vervangingsfonds voorziet dat de premies ‘verplicht’ en ‘vrijwillig’ per 1 januari 2018 verhoogd worden naar 6,00% (inclusief 0,15% BGZ-premie). De verhoging houdt verband met de resultaten over 2017, de verwachtingen over 2018 en de solvabiliteitspositie van het Vervangingsfonds.

Voorlopige premie ‘volledig eigen risicodrager’
Naar verwachting zal de premie voor de besturen die de status van (volledig) eigen risicodrager is verleend per 1 januari 2018 ongewijzigd blijven: 0,22%.

Voorlopige premies voor ‘eigen risicodragers met financiële variant’
De voorlopige premiepercentages (inclusief BGZ-premie en solidariteitsbijdrage) per 1 januari 2018 voor eigenrisicodragers met een financiële variant zijn als volgt:

  •  Stoploss 80%:     0,85%
  •  Stoploss 100%:   0,55%
  •  Wachtdagen 14:  3,85%
  •  Wachtdagen 42:  3,25%

Met een financiële variant kan een eigen risicodrager een deel van het financiële risico van vervangingskosten afdekken. Deze varianten zijn bedoeld om de stap naar volledig eigen risicodragerschap geleidelijk te zetten. Ook schoolbesturen die al eerder eigen risicodrager zijn geworden kunnen alsnog kiezen voor een financiële variant. Momenteel wordt nog bekeken of de voorwaarden van de wachtdagenvarianten ten gunste aangepast kunnen worden.

Wilt u meer informatie over de financiële varianten? Of overweegt u eigen risicodrager te worden en wilt u hier advies over of begeleiding bij? Neem dan contact op met een adviseur van het Vervangingsfonds. U vindt de adviseur in uw regio via zoeken adviseur.

Vaststelling definitieve premies
De definitieve premies per 1 januari 2018 worden in oktober 2017 door het bestuur van het Vervangingsfonds vastgesteld. Deze premies worden bekend gemaakt via de website en nieuwsbrief. Als de definitieve premies afwijken van de voorlopige premies, dan worden besturen en administratiekantoren ook opnieuw per brief geïnformeerd.

Bron: www.vervangingsfonds.nl

YOUFORCE


Geef uw mutaties digitaal aan ons doorMeer


PROACTIVE


Wij ontzorgen u middels digitale factuurverwerkingMeer


NIEUWSBRIEF


Meld u aan voor de nieuwsbrief, dan blijft u op de hoogteMeer


SPREEKUUR


Meld u aan voor het ABP spreekuurMeer


KWALIFIER


Cabo maakt deel uit van Kwalifier

Meer