Voorjaarsnota: bekostiging vo verder uitgehold

De Voorjaarsnota van dit jaar bevat een zeer onaangename bezuiniging: de prijsbijstelling wordt niet uitgekeerd. Dit betekent dat de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9% per 1 januari 2019 in het geheel niet wordt vergoed. Dit is een bezuiniging van naar schatting € 19 miljoen.

Schrappen van de prijsbijstelling is een vaker voorkomende bezuiniging, eerder gebeurde dit in 2003, 2011 en 2012. De materiële bekostiging is al te laag, maar hierdoor wordt deze verder uitgehold. Steeds wordt een structurele laag van dit belangrijke budget afgesneden.

Vestzak-broekzakbezuiniging

Het schrappen van de prijsbijstelling wordt gebruikt om eerdere taakstellingen te dekken. Het is goed dat deze taakstellingen (ook wel doelmatigheidskortingen) van de baan zijn, maar niet dat het op deze manier van vestzak-broekzak gebeurt. Anders gezegd: het ene tekort wordt aangevuld door het creëren van een nieuw tekort.

Investeren, niet bezuinigen

In plaats van steeds extra bezuinigingsrondes, moet er juist in het voortgezet onderwijs geïnvesteerd worden. Er is bijvoorbeeld een structurele investering nodig om de werkdruk voor docenten te verminderen. Het gaat dan om het verminderen van lestijd voor leraren ten behoeve van meer ontwikkeltijd.

En om krimp het hoofd te bieden moet er extra steun komen in de vorm van een ‘laatstescholentoeslag’, voor scholen die als enige en laatste school het onderwijs voor leerlingen in een regio verzorgen.

Stijgende leerlingen- en studentenaantallen

Stijgende leerlingen- en studentenaantallen (vooral in po en ho) leiden tot een nieuwe tegenvaller, maar deze wordt wel gedekt door het kabinet. 

Beta- en techniekopleidingen mbo en ho

In de Voorjaarsnota is er een lichtpuntje voor bèta- en techniekopleidingen in het mbo en ho: hier komt structureel extra geld voor beschikbaar.

Download de gehele Voorjaarsnota 2019

 

Bron: www.vo-raad.nl

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 20 januari 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO
  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Donderdag 10 oktober 2019
  • Woensdag 29 januari 2020
  • Donderdag 23 april 2020
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt