Vervangingspool voorzetten of starten per 1 januari 2019

Het reglement van het Vervangingsfonds biedt ook voor het jaar 2019 weer de mogelijkheid om een vervangingspool in te richten.  Hieronder leest u wat u moet doen om een bestaande pool voort te zetten of om een nieuwe pool te starten.

Er bestaat al een vervangingspool

Alle besturen die per 1 oktober 2018 bij het Vervangingsfonds geregistreerd staan met een vervangingspool, vallend onder paragraaf 4.2 van het reglement, ontvangen binnenkort een brief met een handhaafformulier van het Vervangingsfonds. Met dit formulier kunt u aangeven dat u de vervangingspool wenst voort te zetten per 1 januari 2019.

Starten met een nieuwe vervangingspool

Als uw bestuur momenteel geen vervangingspool als bedoeld in ons reglement heeft, kunt u toestemming vragen aan het Vervangingsfonds om te starten met een vervangingspool. Meldt u voor 1 november 2018 schriftelijk aan via het aanvraagformulier en vermeld bij uw aanmelding de omvang van uw totale formatie in fte per 1 november 2018. Wij beoordelen dan uw aanvraag en laten u voor 1 december 2018 weten of u mag starten met de vervangingspool.

Omvang vervangingspool

Ook vanaf 1 januari 2019 is het mogelijk om in plaats van een vervangingspool met een omvang van 4% van de formatie (vereiste inzet is dan 98%), een vervangingspool met een omvang van 6% van de formatie (vereiste inzet is dan 100%) in te stellen. Bij uw aanmelding geeft u aan voor welke maximale omvang u kiest.

Bron: www.vervangingsfonds.nl

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt