Vervangingspool voortzetten of starten per 1 januari 2020

Het Reglement Vervangingsfonds biedt ook voor het jaar 2020 weer de mogelijkheid om een vervangingspool in te richten.  Hieronder leest u wat u moet doen om een bestaande pool voort te zetten of om een nieuwe pool te starten.

Er bestaat al een vervangingspool

Alle besturen die per 1 oktober 2019 bij het Vervangingsfonds geregistreerd staan met een vervangingspool, vallend onder het reglement, ontvangen tijdig een brief met een handhaafformulier van het Vervangingsfonds. Via dit formulier kunt u aangeven dat u de vervangingspool wenst voort te zetten per 1 januari 2020.

Starten met een nieuwe vervangingspool

Als uw bestuur momenteel geen vervangingspool als bedoeld in ons reglement heeft, kunt u toestemming vragen aan het Vervangingsfonds om te starten met een vervangingspool. Meldt u voor 1 november 2019 schriftelijk aan via het aanvraagformulier en vermeld bij uw aanmelding de omvang van uw totale formatie in fte per 1 november 2019. Het Vervangingsfonds beslist binnen 8 weken op uw aanvraag.

Omvang vervangingspool

Ook vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk om een vervangingspool met een omvang van 4% van de formatie (vereiste inzet is dan 98%) in te stellen of een vervangingspool met een omvang van 6% van de formatie (vereiste inzet is dan 100%). Bij uw aanmelding geeft u aan voor welke maximale omvang u kiest.

Bron: www.vervangingsfonds.nl

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 20 januari 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO
  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Donderdag 10 oktober 2019
  • Woensdag 29 januari 2020
  • Donderdag 23 april 2020
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt