Vernieuwde Beslisboom Verduurzaming Scholen online

Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet welke maatregelen zij dan het beste kunnen treffen. Een gezonder binnenklimaat voor de school? Zuinige verlichting? Het dak isoleren of liever HR++ glas? Of toch maar zonnepanelen?

De Beslisboom Verduurzaming Scholen is een hulpmiddel om een aanpak te kiezen voor verduurzaming van het (bestaande) schoolgebouw. Met doordachte, doorgerekende, integrale maatregelpakketten. De Beslisboom houdt rekening met de nieuwe erkende maatregelenlijst, die van toepassing is voor de Informatieplicht bij de Wet Milieubeheer. Daarnaast is de nieuwe Beslisboom nu optimaal in te zetten voor de ambities van het Klimaatakkoord.

De Beslisboom geeft inzicht in integrale maatregelenpakketten, terugverdientijden, investeringskosten, financieringsopties en uit- en aanbestedingsprocedures.

Naar de beslisboom op de website van Green Deal Scholen

Bron: www.poraad.nl

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 20 januari 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO
  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Donderdag 10 oktober 2019
  • Woensdag 29 januari 2020
  • Donderdag 23 april 2020
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt