Vergoedingsverzoek indienen Participatiefonds

Als een schoolbestuur het dienstverband van een werknemer beëindigt, moet het in principe zelf de eventuele uitkeringskosten van deze werknemer betalen. Het Participatiefonds betaalt deze uitkeringskosten als het schoolbestuur heeft voldaan aan de voorwaarden die in het reglement van het fonds staan. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient het schoolbestuur een vergoedingsverzoek in.

Het Participatiefonds toetst het vergoedingsverzoek aan de voorwaarden in zijn reglement. Elk schooljaar stelt het fonds een nieuw reglement vast voor het primair onderwijs en het speciaal onderwijs. Als het vergoedingsverzoek wordt ingewilligd, betaalt het Participatiefonds de uitkeringskosten.

Wanneer dient u een vergoedingsverzoek in?

Een vergoedingsverzoek dient u in voor elke beëindiging of het niet voortzetten van een dienstverband waarna de werknemer een uitkering of loonsuppletie kan aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of WWplus. Het is daarbij niet van belang hoe lang de werknemer bij u in dienst was. Waar het om gaat is dat u zijn of haar laatste werkgever bent geweest. Alleen bij de beëindiging van een vervanging waaraan geen regulier dienstverband voorafging, hoeft u geen vergoedingsverzoek in te dienen, behalve wanneer het Participatiefonds daarom vraagt. Dit is bijvoorbeeld het geval als UWV bij het Participatiefonds kosten in rekening brengt en het Participatiefonds niet kan vaststellen of het om een vervangingsbetrekking gaat.

Hoe dient u een vergoedingsverzoek in?

U kunt het verzoek digitaal indienen via het werkgeversportaal. Dat kan zodra duidelijk is dat een dienstverband wordt beëindigd of een tijdelijk dienstverband niet wordt voortgezet. Omdat u er belang bij hebt te weten wat het Participatiefonds beslist vóórdat het dienstverband is beëindigd, is het goed om dat zo vroeg mogelijk te doen. Het Participatiefonds moet het vergoedingsverzoek binnen 4 weken na de beëindiging van het dienstverband hebben ontvangen. U hoort vervolgens binnen 8 weken wat het fonds heeft beslist.

Vergoedingsverzoek indienen

Meer informatie

Vragen?

Met vragen over het indienen van een vergoedingsverzoek kunt u terecht bij het Informatiecentrum Participatiefonds. Via het Informatiecentrum kunt u ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met een van de medewerkers van het Participatiefonds. Voor vragen over dit onderwerp kunt u tevens contact opnemen met uw medewerker BMO.

Bron: www.participatiefonds.nl

 

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt