Uw contact met UWV wijzigt niet door de nieuwe AVG

Vanaf 25 mei geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe verordening vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) uit 2001. Voor u als werkgever verandert er niets in de manier waarop u contact heeft met UWV.

U kunt persoonsgegevens aan ons blijven doorgeven zoals u dat gewend bent. U mag bijvoorbeeld een BSN van een (ex-)medewerker telefonisch aan ons blijven doorgeven. Ook andere gegevens kunt u telefonisch aan ons blijven doorgeven.

U heeft geen verwerkersovereenkomst met UWV nodig. Omdat u namelijk al wettelijk verplicht bent om persoonsgegevens van uw (ex-)werknemers (zoals het BSN) aan ons door te geven, is een verwerkersovereenkomst met UWV niet nodig.

U bepaalt nog steeds zelf wie binnen uw organisatie de bevoegdheid krijgt om persoonsgegevens aan ons door te geven.

Meer informatie
Autoriteit Persoonsgegevens

Bron: http://www.uwv.nl/

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt