Tegenvaller van 200 miljoen euro per jaar op OCW-begroting

Het begrotingsoverschot loopt naar verwachting op van 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2017 naar 1,3 procent van het bbp in 2021. Desondanks is er vanaf 2017 een tegenvaller van gemiddeld 200 miljoen euro per jaar op de OCW-begroting. Dit blijkt uit de Voorjaarsnota 2017 die minister Dijsselbloem van Financiën op 1 juni aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. AVS-voorzitter Petra van Haren: “In het po mag niet meer bezuinigd worden. Onze zorg is juist dat er in het po geïnvesteerd moet worden.”

De tegenvaller van gemiddeld 200 miljoen euro is voornamelijk het gevolg van hogere leerling- en studentenaantallen dan eerder geraamd. Het kabinet heeft besloten de tegenvaller in 2017 op te lossen door de inzet van meevallers. Daardoor hoeft er dit jaar niet bezuinigd te worden op de bekostiging van onderwijsinstellingen. De PO-Raad meldt op haar site dat het tekort bovenop de tegenvaller van circa 250 miljoen euro komt die vorig jaar al werd voorzien vanaf 2017, maar nog niet als bezuiniging in de onderwijsbegroting was opgenomen. Vanaf 2018 ziet het ernaar uit dat de rekening van in totaal bijna 500 miljoen euro over alle onderwijssectoren wordt verdeeld, aldus de PO-Raad.

Bovendien  heeft het primair onderwijs ook nog te maken met de bezuinigingen op onderwijsachterstanden: hierop is de afgelopen zes jaar 150 miljoen euro bezuinigd, terwijl de achterstanden zelf niet zijn afgenomen. Uit de indicator van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt zelfs dat het aantal leerlingen dat risico loopt op een onderwijsachterstand twee keer zo groot is als waar het kabinet jaren van uitging. Hier bovenop komt nog het feit dat het po jaarlijks 375 miljoen euro te weinig van de overheid krijgt om vaste lasten (de Materiële Instandhouding) van te betalen.

Van Haren: “Juist nu, met onder andere het dreigende lerarentekort, heeft het funderend onderwijs meer geld nodig. Dat is een maatschappelijk belang! Met ‘PO in Actie’ maken we ook duidelijk dat het zo niet langer kan, vanwege de toenemende werkdruk en te lage salariëring: er moet meer geld geïnvesteerd worden in het primair onderwijs.”

Extra uitgave

Het kabinet maakt wel 342 miljoen extra vrij voor loonsverhoging van ambtenaren, vanwege de hoger dan verwachte pensioenpremie bij het ABP.

Downloads en links

Aanbiedingsbrief Voorjaarsnota 2017
Toename begrotingsoverschot van 0,2 procent in 2017 naar 1,3 procent in 2021
Bron: www.avs.nl

YOUFORCE


Geef uw mutaties digitaal aan ons doorMeer


PROACTIVE


Wij ontzorgen u middels digitale factuurverwerkingMeer


NIEUWSBRIEF


Meld u aan voor de nieuwsbrief, dan blijft u op de hoogteMeer


SPREEKUUR


Meld u aan voor het ABP spreekuurMeer


KWALIFIER


Cabo maakt deel uit van Kwalifier

Meer