Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo

Scholen die samen aan de slag willen met doorstroomprogramma’s po-vo kunnen hiervoor een subsidie aanvragen. Het gaat om programma’s die basisscholen en middelbare scholen zelf inrichten om zo de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs soepeler te laten verlopen voor kwetsbare leerlingen. Samenwerkende scholen kunnen tot 1 oktober 2017 een subsidieaanvraag indienen bij DUS-I.

Soepele overgangen, met lage drempels, hoge verwachtingen en goede begeleiding zijn cruciaal om talenten te benutten. De regeling is bedoeld als stimulans voor scholen om programma’s te ontwikkelen die zijn gericht op het stimuleren van een soepele doorstroom voor kwetsbare leerlingen. Een doorstroomprogramma moet in ieder geval inzetten op ouderbetrokkenheid, kennis en vaardigheden die binnen (de overgang naar) het voortgezet onderwijs van belang zijn, en ook op de randvoorwaarden die nodig zijn om in het vo tot leren te komen. Met de doorstroomprogramma’s wordt bevorderd dat alle kinderen op een passend niveau kunnen starten en dat ook kunnen vasthouden  in het voortgezet onderwijs. Via het Actieplan Gelijke Kansen is hiervoor geld beschikbaar gesteld.

Subsidieaanvragen kunnen tot 1 oktober 2017 worden ingediend via een aanvraagformulier op de site van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). 

Downloads en links
Doorstroomprogramma’s primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs (DUS-I)
Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo (Staatscourant)

Kamerbrief over Actieplan Gelijke Kansen in het onderwijs

 

Bron: www.avs.nl

YOUFORCE


Geef uw mutaties digitaal aan ons doorMeer


PROACTIVE


Wij ontzorgen u middels digitale factuurverwerkingMeer


NIEUWSBRIEF


Meld u aan voor de nieuwsbrief, dan blijft u op de hoogteMeer


SPREEKUUR


Meld u aan voor het ABP spreekuurMeer


KWALIFIER


Cabo maakt deel uit van Kwalifier

Meer