Subsidieplafond Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort verhoogd

Minister Slob heeft op 17 oktober 2019 de Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort in verband met het verhogen van de subsidieplafonds gepubliceerd.

Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is in het kalenderjaar 2019 in totaal een bedrag beschikbaar van 14,7 miljoen euro, namelijk 7,8 miljoen euro voor de sector primair onderwijs en 6,9 miljoen euro voor de sector voortgezet onderwijs.

De aanleiding voor deze wijziging is dat de subsidieplafonds voor het primair en voortgezet onderwijs na de verhoging op 24 juli 2019 opnieuw zijn bereikt. Het lerarentekort is voor de minister een beleidsprioriteit en daarom worden de subsidieplafonds met deze wijziging opnieuw verhoogd. Deze wijziging heeft als doel om de samenwerking tussen scholen en besturen in regio’s te stimuleren om het lerarentekort tegen te gaan. Voor 2019 worden de subsidieplafonds voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs verhoogd waardoor in het jaar 2019 alle aanvragen, die aan de voorwaarden voldoen, kunnen worden toegekend.

De verhoging heeft een terugwerkende kracht tot 24 juli 2019.

Bron: www.avs.nl

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 20 januari 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO
  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Woensdag 29 januari 2020
  • Donderdag 23 april 2020
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt