Subsidie voor doorstroomprogramma’s po-vo aanvragen tot 31 mei

Om te bevorderen dat alle kinderen op een passend niveau kunnen starten in het voortgezet onderwijs en dat niveau ook zo veel mogelijk vasthouden, kunnen basisscholen en middelbare scholen gezamenlijk een subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van zogenoemde doorstroomprogramma’s po-vo.

De Inspectie van het Onderwijs constateert in het Onderwijsverslag 2016 dat de onderwijskansen van kinderen van lager en hoger opgeleide ouders verder uit elkaar lopen. Ook de OESO signaleerde in 2016 dat gelijke kansen in het Nederlandse onderwijs onder druk staan. Leerlingen van laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoets-score gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Ook blijken leerlingen van laagopgeleide ouders in het voortgezet onderwijs gemiddeld minder goed te presteren.

Via het Actieplan Gelijke Kansen is hiervoor geld beschikbaar gesteld. De ‘Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo’ is op 5 juli 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling is bedoeld als stimulans voor scholen om programma’s te ontwikkelen die zijn gericht op het bevorderen van een soepele doorstroom voor leerlingen in kwetsbare situaties. Een doorstroomprogramma moet in ieder geval inzetten op ouderbetrokkenheid, kennis en vaardigheden die binnen (de overgang naar) het voortgezet onderwijs van belang zijn.

Subsidie aanvragen?

Subsidieaanvragen kunnen tot 31 mei 2018 worden ingediend via een aanvraagformulier op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Op deze website vindt u ook meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagprocedure.

Bron: http://www.vo-raad.nl/

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt