Subsidie Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds PO 2020-2022

Het Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds (SIOF) biedt een tijdelijke aanjaagsubsidie, bedoeld om schoolleiders in positie te brengen om daadkrachtig en duurzaam innovaties op hun school op te zetten en te implementeren. Het ministerie van OCW stelt voor de eerste keer 810.000 euro beschikbaar voor persoonsgebonden beurzen voor schoolleiders die werkzaam zijn in het primair onderwijs. Aanvragen voor deze beurs kunnen vanaf 9 december tot uiterlijk 9 januari 2020 op de website van de NRO ingediend worden.

Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij het op gang brengen en houden van de schoolontwikkeling en innovatie. Als kartrekker, als inspirator of facilitator en als degene die de dagelijkse vertaling maakt van beleid naar de klas, is de schoolleider onmisbaar bij innovatie en ontwikkeling in de school. Toch blijkt de dagelijkse realiteit vaak weerbarstig en blijven mooie en goede plannen soms op de plank liggen. Vaak genoemde oorzaken zijn een gebrek aan tijd, geld en focus.

Het SIOF is in 2018 geïntroduceerd als een tijdelijke aanjaagsubsidie, bedoeld om schoolleiders in het voortgezet onderwijs in positie te brengen om daadkrachtig en duurzaam innovaties op hun school op te zetten. Nu stelt het ministerie van OCW voor de eerste keer 810.000 euro beschikbaar voor persoonsgebonden beurzen voor schoolleiders die werkzaam zijn in het primair onderwijs en die initiatieven gericht op het anders organiseren van onderwijs vanwege het lerarentekort ten uitvoer willen brengen of verder willen ontwikkelen.

Schoolleiders kunnen een persoonsgebonden beurs aanvragen van maximaal 30.000 euro met een looptijd van twee jaar. Aanvragen voor een SIOF-beurs kunnen vanaf 9 december 2019, 12.00 uur CE(S)T tot uiterlijk 9 januari 2020 14.00 uur CE(S)T op de website van het NRO worden ingediend. Hiervoor maken schoolleiders gebruik van een beknopt aanvraagformulier waarin onder andere het idee wordt omschreven en de rol van de schoolleider in het proces wordt toegelicht.

Wanneer een aanvraag voldoet aan de eisen zoals beschreven in de subsidieoproep, wordt deze toegelaten tot de loting. In totaal kunnen er ongeveer 27 schoolleiders een SIOF-beurs toegekend krijgen. Omdat het een pilot betreft, zullen deelnemers ook betrokken zijn bij flankerend onderzoek dat aan het SIOF gekoppeld is. Tijdens het tweejarige traject nemen de schoolleiders deel aan verschillende inspiratie- en uitwisselbijeenkomsten.

Downloads en links

Meer informatie en aanvraag indienen

Bron: www.avs.nl

Zoeken
Agenda

Algemene vergadering Coöperatie CABO U.A.


  • Maandag 20 januari 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO
  • Maandag 22 juni 2020, van 15.30 uur tot 17.00 uur. Locatie: kantoor CABO 

Regionale besturen bijeenkomst CABO-PON

     
  • Woensdag 29 januari 2020
  • Donderdag 23 april 2020
  • Dinsdag 16 juni 2020
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt