Subsidie aan te vragen voor cultuureducatie

Culturele instellingen die in hun regio daartoe zijn aangewezen, kunnen tot en met 2 november aanstaande subsidie aanvragen voor cultuureducatie in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

 

De subsidie komt voort uit de subsidieregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024’, die wordt uitgevoerd door het gelijknamige landelijke programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Via dit programma willen het ministerie van OCW, LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie samen met partners in het hele land cultuur een vaste waarde in het onderwijs maken en de cultuureducatie versterken.

 

In deze aanvraagperiode is er extra ruimte voor initiatieven op het gebied van kansengelijkheid, de vernieuwing van het curriculum en aansluiting binnen- en buitenschools aanbod. Waar de focus eerder vooral op het po lag, zijn er nu daarnaast ook meer mogelijkheden voor het vo en mbo. Per kalenderjaar is 13,5 miljoen euro subsidie beschikbaar.

 

Meer informatie en aanvragen 

De subsidie kan worden aangevraagd door een culturele instelling die door de provincie of een grotere gemeente daartoe is aangewezen. Heeft u als school interesse om deze subsidie – in samenwerking met culturele partners – in te zetten voor het verder versterken van de cultuureducatie, informeer dan bij uw provincie of gemeente wie in uw regio aanspreekpunt hiervoor is en de subsidie kan aanvragen. Meer informatie is te vinden op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

 

Bron: www.vo-raad.nl

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt