Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018

In deze regeling staat het onderwijsaccountantsprotocol voor 2018. Het bevat aanwijzingen voor de controle door de instellingsaccountant op de jaarstukken en het onderzoek naar de bekostigingsgegevens. Zie verder bij ‘Toelichting’ van deze regeling.

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-3039.html

Bron: www.duo.nl

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt