Presentatie eerste Benchmark PO&VO tijdens de Algemene Ledenvergadering

De presentatie van de eerste Benchmark PO&VO heeft op 26 november plaatsgevonden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VO-raad. Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs namen als eersten kennis van hun eigen benchmark voor het primair en voortgezet onderwijs: een uniek informatieproduct op schoolbestuursniveau waarvan de ontwikkeling een jaar geleden is gestart na instemming van de leden tijdens de ALV van eind 2019.

De ontwikkeling van een benchmark komt voort uit de wens van beide sectoren om beter te kunnen leren van elkaar, zich beter te verantwoorden richting de buitenwereld en meer regie te hebben over het ‘verhaal’ van de sector.

Na de presentatie hebben de schoolbesturen tot medio januari 2021 de gelegenheid om hun eigen datagegevens toe te lichten in de benchmark voor het moment van openbare publicatie.

Wat is de Benchmark PO & VO?

Met dit gezamenlijke informatieproduct kunnen schoolbesturen middelen van vergelijkbare besturen structureel met elkaar vergelijken. Dit gebeurt aan de hand van data, bijvoorbeeld over medewerkers, inzet van middelen en onderwijsopbrengsten. Zo werken schoolbesturen in het funderend onderwijs samen aan een sterke sector.

Samenhang met informatieproducten funderend onderwijs

Hiermee is de Benchmark PO&VO een logische aanvulling op de bestaande informatieproducten van de PO-Raad en VO-raad, zoals ‘Scholen op de kaart’ en ‘Samenwerkingsverbanden op de Kaart’.

Blijf op de hoogte

Op benchmarkpovo.nl houden we u op de hoogte over de laatste ontwikkelingen van de benchmark. Op de pagina Benchmark op deze site staat meer achtergrondinformatie. Alle leden krijgen na afloop van de ALV een uitnodiging met toegangsinformatie om deel te nemen aan de Benchmark PO&VO.

Bron: www.vo-raad.nl

Zoeken
Laatste Nieuws
CABO Ondersteunt